<<

5.5.6.: Посилення інноваційної складової розвитку агропромислового комплексу

Основні заходи:

розширення практики надання грантів на реалізацію інноваційних проектів, спрямованих на підвищення ефективності аграрного виробництва, його екологізації, підвищення енергоефективності тощо за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

стимулювання інвестицій в аграрний сектор, шляхом а) підтримки стабільних цін на основні види сільськогосподарської продукції із забезпеченням достатнього рівня рентабельності виробництва б) будівництвом транспортної інфраструктури в) бюджетної підтримки науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на активізацію інноваційної складової розвитку аграрного сектору;

державною підтримкою кредитування агросфери та фінансуванням науково-дослідних робіт.

посилення рівня захисту прав інвесторів, а також власників земельних ділянок і майнових об’єктів;

створення інфраструктури внутрішнього аграрного ринку, збільшення обсягів біржової торгівлі, формування національної мережі оптових сільськогосподарських ринків, інформаційно-комунікативні мережі;

сприяння модернізації матеріально-технічної та наукової бази аграрного сектору, впровадженню екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

удосконалення страхової та податкової політики у сфері аграрного сектору

<< |
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 5.5.6.: Посилення інноваційної складової розвитку агропромислового комплексу:

 1. 5.3. Кардинальне підвищення інноваційної складової розвитку та модернізація промисловості
 2. Посилення інституційно-інвестиційної складової розвитку промисловості
 3. Агропромисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура та проблеми розвитку
 4. Агропромисловий комплекс Причорноморського економічного району, основні галузі, особливості їхнього розміщення, проблеми та перспективи розвитку
 5. 4.5.1. Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу
 6. Формування агропромислового комплексу
 7. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 8. Агропромисловий комплекс Ценртрального економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення
 9. Агропромисловий комплекс Придніпровського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення
 10. Агропромисловий комплекс подільського економічного району. Основні галузі та особливості їхнього розміщення
 11. Агропромисловий комплекс Карпатського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення. Проблеми та перспективи р-ку