<<
>>

2.8. АГРОПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Сильні сторони

Можливості

• Висока забезпеченість земельними ресурсами. Середньосвітовий показник сільськогосподарських земель в обробітку у розрахунку на одну людину становить 0,24 га, в Україні – 0,72 га;

• Наявність потужного трудового потенціалу: майже 30 % працездатного населення – мешканці сільської місцевості;

• Землі сільгоспвикористання переважно рівнинні, сприятливі для ведення крупно-товарного виробництва;

• Значна частка орних земель має високородючі грунти.

• Залучення прямих іноземних інвестицій в аграрне та агропереробне виробництво разом із трансфертом сучасних технологій;

• Розширення кредитування агровиробників за умови повної чи часткової бюджетної компенсації відсотків;

• Розширення попиту на продовольчому ринку унаслідок відновлення зростання реальних доходів населення;

• Забезпечення сільськогосподарських товаровиробників державними страховими субсидіями;

• Зрошування та відновлення природних екосистем;

• Вирішення питань розвитку ринку землі, формування системи іпотечного кредитування.

Слабкі сторони

Загрози

• Низька врожайність сільськогосподарських культур, зумовлена низьким технологічним рівнем у рослинництві (за врожайністю зернових культур Україна поступається Франції у 2,5 раза, цукрових буряків та картоплі – більше ніж утричі);

• Низький рівень концентрації виробництва. Більше ніж 50 % продукції сільського господарства виробляють дрібні господарства населення;

• 40 % земель (13,6 млн.

га) зазнали ерозії, у т.ч. 5 млн. га належать до середньо і сильно еродованих;

• Втрата продуктивності ґрунтів. Вміст гумусу зменшився з 3,2 % до 3,1 % за останні 10 років;

• Висока частка посівних площ під технічними культурами;

• Понад 1 млн. га земель має середній та високий рівень забруднення радіонуклідами від 1 до 5 Kі/kм2. • Загострення питань екологобезпечного землеробства і відновлення родючості продуктивних земель (більше третини сільськогосподарських земель піддані ерозії, чверть – кислі, близько10 % - солонцюваті або перезволожені);

• Соціальна диференціація верств населення, що породжує зони продовольчої бідності: згідно з соціологічним дослідженням 2 млн. громадян України не вдавалося забезпечити достатнє харчування;

• Демографічна та соціальна криза сільських територій, де душові доходи на 20 % менше, а коефіцієнт смертності на чверть вище ніж у містах;

• Зростання інтенсивності використання природних ресурсів в аграрній сфері;

• Подальша фрагментація угідь, порушення традиційних сівозмін та систем землекористування;

• Зростання впливу природних факторів (посухи, підтоплення) та процесів опустелювання, заболочення ґрунтів.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 2.8. АГРОПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ:

 1. Формування агропромислового комплексу
 2. 4.5.1. Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу
 3. Виробничий потенціал і обмеженість ресурсів
 4. 2.1. ГЕОЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
 5. 2.5. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
 6. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 7. 2.7. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
 8. 2.4. ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ
 9. 5.5.6.: Посилення інноваційної складової розвитку агропромислового комплексу
 10. 2.2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
 11. Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їхня суть та складові
 12. 5.3.4. Продовольчий потенціал: українські реалії у світлі міжнародних проблем
 13. Агропромисловий комплекс Ценртрального економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення
 14. Агропромисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура та проблеми розвитку
 15. Агропромисловий комплекс Придніпровського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення
 16. Агропромисловий комплекс подільського економічного району. Основні галузі та особливості їхнього розміщення
 17. Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України, його суть та складові
 18. Природно-ресурсний потенціал регіонів України, його структура та економічна оцінка