<<
>>

Активізація внутрішньої трудової міграції

Основні заходи:

розвиток соціального партнерства на всіх рівнях, посилення взаємодії органів виконавчої влади, роботодавців, профспілок при вирішенні проблем зайнятості;

розширення можливостей працевлаштування на внутрішньому ринку праці, отримання належно оплачуваної роботи працездатним населенням як альтернативи виїзду за кордон та зворотнім трудовим мігрантам;

визначення мінімально необхідної кількості (по роках) залучення мігрантів з країн, що розвиваються та категорій осіб, яким віддається пріоритет при імміграції до України (за країнами походження, етнічними, конфесійними, професійно-кваліфікаційними групами), а також розробка заходів щодо заохочення імміграції в Україну з орієнтацією на: сприяння імміграції осіб українського походження та тих, хто має зв’язки з Україною; надання переваги залученню низки невеликих груп вихідців з різних країн перед імміграцією численного контингенту осіб одного етнічного походження;

впровадження на регулярній основі системи вибіркових обстежень з міграційних проблем, що дозволить здійснювати всебічний аналіз перебігу міграцій та коректну оцінку ефективності державної міграційної політики.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Активізація внутрішньої трудової міграції:

  1. Оптимізація трудової міграції населення
  2. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
  3. Активізація міжнародного співробітництва у сфері координації офшорного бізнесу
  4. 3.Магістральні вектори внутрішньої і зовнішньої політики України на сучасному етапі
  5. Впровадження якісної вищої освіти та активізація наукової діяльності у вузах.
  6. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили
  7. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили
  8. Риси міжнародної міграції капіталів
  9. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації
  10. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації