<<
>>

2.15.3. Акціонерні форми та засоби транснаціоналізації комерційної діяльності

Виходячи з об’єктивних передумов та методологічного розуміння природи транснаціоналізації на господарському рівні, причин утворення міжнародних монополій, розглянемо конкретні інструменти, механізми та цілі утворення великих міжнародних структур, те, у який спосіб та якими організаційними шляхами реалізуються на практиці потенційні можливості отримання підприємницької вигоди.

Оскільки йдеться про ТНК, які за своєю природою мають корпоративну сутність, при вивченні процесів концентрації та централізації виробництва не можна обминути проблематику утворення статутних фондів нових компаній чи реструктуризації тих, що вже існують.

Разом з тим слід відзначити відмітну рису феномена утворення великомасштабних комерційних структур: обсяги операцій таких структур можуть значно перевищувати показники ВВП цілих країн, причому інколи навіть країн середнього масштабу. Змістом цього процесу стає поєднання економічних потенціалів, виробничих ресурсів та активів уже існуючих бізнесових структур.

Існують два основні шляхи концентрації виробництва, яке відбувається за участі великих корпоративних структур. Це, по-перше, злиття і поглинання, а, по-друге, розширення за принципом «щупальці восьминога» (відкриття філій, дочірніх та асоційованих структур, винесення тих або інших виробничо-технологічних процесів за кордон). Ці шляхи є традиційними для експансії корпораційних структур у межах традиційних для них галузей або з метою розвитку суміжних виробництв, диверсифікації виробничо-комерційної діяльності.

Злиття і поглинання є найбільш радикальним методом концентрації і централізації виробництва і капіталу в міжнародному масштабі. Цей процес активно відбувається вже не перше десятиріччя, і свідчень його згасання немає. І оскільки це явище характерне передусім для розвинутих країн світу, саме на них і припадає переважна більшість іноземних інвестицій.

Одним з найгучніших та найбільшим за обсягами процесів злиття 90-х років було об’єднання потужних корпорацій Royal Dutch та Shell, у результаті чого утворилася Royal Dutch/Shell Group. У кредитно-фінансовій сфері однією з найбільш помітних подій на європейському континенті на початку нового тисячоліття стала купівля фінансовою групою German Ensurer іншої установи німецької банківської системи — Dresdner Bank, за що його колишнім власникам було виплачено 29,65 млрд дол.

У результаті утворився гігант, який є четвертим за розмірами фінансовим угрупованням світу.

Підприємницькі мотивації подібних явищ органічно випливають з логіки ринкової поведінки економічних агентів і описуються досить універсальними характеристиками. У принципі, зазначена логіка лежить в основі й інших господарських акцій. Наприклад, поглинання або повне об’єднання з конкурентами дає змогу розв’язувати питання власне конкурентної боротьби, зокрема усунення конкурентів за допомогою об’єднання з ними капіталів та господарських стратегій.

Господарська експансія через відкриття за кордоном підприємств (відділень), в які вкладаються кошти та/або інтелектуально-технологічні цінності, дає змогу краще маневрувати ресурсами, опановувати нові ринки збуту, використовувати ті порівняльні факторні переваги (наприклад, дешева робоча сила, сировина), які є в наявності в країні — реципієнті капіталів.

Проте стосовно подібних випадків слід зважати і на такий важливий момент, як еволюція конкурентних механізмів ринкових систем, головним рушієм якої є ТНК. Утворення гігантських корпорацій змінює (або може змінити) самі «правила» ринкової гри, принаймні традиційні форми їх сприйняття.

Разом з тим використовуються й інші форми транснаціоналізації господарської діяльності, які пов’язані з акціонуванням та утворенням (модифікації структур) статутних фондів міжнародних господарських структур різнонаціональними інвесторами. Так, у сучасних умовах поширення наукомістких виробництв та жорстких конкурентних вимог до функціональних властивостей продукції поширеними формами участі в статутних фондах є технологічні внески, ноу-хау (така ситуація особливо типова при утворенні спільних підприємств).

<< | >>
Источник: Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Еще по теме 2.15.3. Акціонерні форми та засоби транснаціоналізації комерційної діяльності:

 1. 2.15.3. Акціонерні форми та засоби транснаціоналізації комерційної діяльності
 2. 2.15.4. Неакціонерні форми транснаціоналізації господарської діяльності
 3. 2.15.4. Неакціонерні форми транснаціоналізації господарської діяльності
 4. 2.4.4. Нормативна регламентація комерційної діяльності
 5. 2.10.9. Роль транспорту для міжнародної комерційної діяльності
 6. 2.16.6. Специфічні форми підприємницької транснаціоналізації в умовах ринкових перетворень
 7. 2.16.6. Специфічні форми підприємницької транснаціоналізації в умовах ринкових перетворень
 8. ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 9. Акціонерні товариства (корпорації).
 10. 3.7.2. Форми організації державної влади, способів її здійснення та форми державного устрою
 11. Комерційні структури в процесах транснаціоналізації
 12. Комерційні структури в процесах транснаціоналізації
 13. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації
 14. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації
 15. VIII. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 16. 7.3. Технічні засоби в інформаційній системі
 17. B. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 18. 4.6. Політика і засоби масової інформації
 19. Засоби масової інформації як «четверта влада»
 20. Способи й засоби підвищення ефективності політичного управління