<<
>>

Частина 5. Пріоритетні напрями реалізації стратегії конкурентоспроможності економіки України (період 2013 – 2020 р.р.)

Даний стратегічний період є визначальним для економіки України. Розвиток ґрунтується на здобутках, які передбачається досягнути протягом 2010-2012 років, а саме: створення сприятливих умов для суб’єктів ринку, посилення інноваційної та екологічної складових розвитку, підвищення якості людського капіталу та технологічного рівня виробництва.
Пріоритетними напрямами розвитку у період до 2020 року вбачаються наступні: інституційний прорив у становленні громадянського суспільства, забезпечення усіх складових сталого розвитку, наближення до європейських стандартів у соціальній, економічній, політичній та гуманітарній сферах; перехід до економіки знань на базі сучасної інноваційної системи; підвищення конкурентоспроможності економіки шляхом кардинальної модернізації промисловості на основі енергозбереження; підвищення ефективності роботи агропромислового комплексу. Система завдань, очікуваних результатів та заходів (до 2020 року) має забезпечити реалізацію консолідованих дій суспільства. Оновлення завдань має ґрунтуватись на діагностиці руху до цільових орієнтирів попереднього етапу з урахуванням стану щодо їх досягнення
<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Частина 5. Пріоритетні напрями реалізації стратегії конкурентоспроможності економіки України (період 2013 – 2020 р.р.):

 1. Частина 3. Сценарії, етапи та рамкові умови розвитку економіки України до 2020 року
 2. Частина 4. Макроекономічна і фінансова стабілізація та інституційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності (період 2010-2012 рр.)
 3. 3.1.3. Напрями підвищення конкурентоспроможності української економіки
 4. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 5. 3.4. Проблеми підвищення конкурентоспроможності економіки України
 6. 9.2 Інструменти реалізації стратегії
 7. Інституційне забезпечення реалізації стратегії регіонального розвитку.
 8. Частина 1. Світ у 2020 році: глобальні тенденції та виклики
 9. Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації, 2011
 10. 3.2.4. Технополіси в стратегії розвитку відкритої економіки
 11. 8.3. Організаційний ресурс корпорацій у системі забезпечення конкурентоспроможності економіки
 12. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ
 13. Частина 2. Сильні та слабкі сторони української економіки, сприятливі можливості та загрози для економічного прориву
 14. Механізм реалізації ДРЕП України
 15. Грошово-кредитна політика Національного банку України та її роль у стабілізації економіки України
 16. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності