<<
>>

Два формальні підходи до класифікації міжнародного руху приватного капіталу

Класифікація форм міжнародного руху капіталів як спроба спрощеної формалізації реальних відносин передбачає відразу кілька підходів відповідно до того, який бік зазначеного процесу нас цікавить та який критерій береться за базовий.

Серед найбільш загальних підходів до класифікаційного завдання виділимо такі два: по-перше, залежно від того, яка міра особистої участі та управлінської відповідальності за долю інвестованого об’єкта його задовольняє найбільшою мірою, а по-друге, — відповідно до уявлення інвестора, як швидко він має отримати зиск.

Спочатку наведемо перший, функціональний підхід.

Другий, часовий класифікаційний підхід, котрий, як і перший, вже сам по собі дає відповіді щодо того, які форми інвестування пов’язані з тією або іншою загальною моделлю

<< | >>
Источник: Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Еще по теме Два формальні підходи до класифікації міжнародного руху приватного капіталу:

 1. Два формальні підходи до класифікації міжнародного руху приватного капіталу
 2. 26.3. Сутність і форми міжнародного руху капіталу
 3. Міжнародний рух капіталу і його форми
 4. 1.8. Потоки капіталу та міжнародна торгівля
 5. Капітал та рух капіталу в системі сучасних міжнародних економічних відносин
 6. Капітал та рух капіталу в системі сучасних міжнародних економічних відносин
 7. Капіталістична приватна власність
 8. Види власності: приватна і суспільна
 9. 3.4. Типи економічних систем та критерії їх класифікації
 10. 9.1. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання
 11. 3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації
 12. 5.1. Проблема класифікації наукових концепцій
 13. Стадії та закономірності руху кредиту