<<
>>

Економічне відтворення та міжнародне співробітництво

Із загальних теоретичних економічних курсів відомо, що цикл економічного відтворення можна умовно розділити на послідовні стадії. ВИРОБНИЦТВО ? РОЗПОДІЛ ? ОБМІН ? СПОЖИВАННЯ Причому втручання в цю послідовність на будь-якому з її складових етапів суб’єкта, що належить до інонаціонального відтворювального комплексу, а простіше — до економіки іншої держави, власне і породжує феномен міжнародної економічної діяльності.
Так, міжнародній торгівлі відповідає така схема відтворення: Країна А Країна Б ВИРОБНИЦТВО ? ВИРОБНИЦТВО ? РОЗПОДІЛ ? РОЗПОДІЛ ? ОБМІН (у формі міжнародної торгівлі)

? ? СПОЖИВАННЯ СПОЖИВАННЯ У випадку функціонування підприємства з іноземними інвестиціями, транснаціональної корпорації момент міжнародного усуспільнення переноситься на фазу власне виробництва з розподілом відповідно до майнових прав. Відтак реалізація стадій обміну та споживання здійснюється відповідно до особливостей конкретної господарської ситуації (підприємницького, приватного вибору або певних адміністративних обмежень, наприклад, щодо репатріації прибутків). При цьому можливою є інтернаціоналізація не стадії (етапу) відтворення в цілому, а окремих підетапів, наприклад конкретного технологічного процесу на стадії виробництва.

Схематично один із варіантів такого міжнародного співробітництва може бути таким: Країна А Країна Б ВИРОБНИЦТВО ? ? РОЗПОДІЛ ? РОЗПОДІЛ ? ОБМІН ? ОБМІН ? СПОЖИВАННЯ СПОЖИВАННЯ З погляду економічних інтересів окремих країн конкретні форми інтернаціоналізації відповідають тим економічним перевагам, які мають певні країни або виробники. Ідеться про абсолютні та відносні переваги у виробництві тих або інших товарів (послуг), що проявляються в менших обсягах витрат на одиницю виробленої продукції, а також про факторні переваги, які зумовлюють національну спеціалізацію

<< | >>
Источник: Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Еще по теме Економічне відтворення та міжнародне співробітництво:

 1. Науково-технічне співробітництво як фактор та елемент міжнародного співробітництва
 2. Види економічного відтворення
 3. 16.1. Сутність і види економічного відтворення
 4. Міжнародне науково-технічне співробітництво
 5. Сутність економічного відтворення та його основні елементи
 6. 30. Міжнародний поділ праці. Основні форми міжнародних економічних відносин
 7. 4.7.3. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі безпеки
 8. 4.7.6. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями
 9. 1.2.7. Міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних сферах
 10. 4.5.1. Чорноморське економічне співробітництво: сутність проекту
 11. 27.3. Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем та розвитку світогосподарства
 12. Фактори міжнародного співробітництва
 13. 3.2.6. Стандартизація як фактор та умова міжнародного співробітництва
 14. Факторні передумови міжнародного співробітництва
 15. 3.2.3. Інформатизація як визначальний фактор моделі міжнародного співробітництва
 16. 4.2.1. Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті системного аналізу