<<
>>

Факторні передумови міжнародного співробітництва

Фактори виробництва є важливою категорією для міжнародноекономічних дисциплін. Тому важливо звернути увагу на класичне трактування і сучасне розуміння факторної концепції. Видатний французький економіст Жан Батіст Сей , автор факторної теорії, виділяв три фактори виробництва — працю, землю та капітал.
Інші автори писали про два принципові фактори — землю (або ширше — матеріальний субстрат) та працю (капітал розглядався її уособленням). Сучасні автори дедалі частіше розглядають технології як усе важливіший фактор виробництва.

Проте для нас має значення не формальна класифікація, а неортодоксальна модель, яка має враховувати реальні передумови міжнародної спеціалізації. Така модель була запропонована теорією Хекшера—Оліна, яку інколи називають теорією Хекшера—Оліна—Самуельсона . Її основний зміст може бути виражений такою формулою: товари, які потребують для свого виробництва порівняно великих витрат відносно надлишкових факторів виробництва та невеликих витрат відносно дефіцитних факторів виробництва, експортуються в обмін на товари, що виробляються зі зворотною пропорцією факторів. Так, беручи до уваги характер міжнародної спеціалізації, яка зумовлює характер національної участі в торгівлі, можна зробити висновок, що країни експортують продукти інтенсивного використання надлишкових факторів, тобто в прихованому вигляді експортуються надлишкові та імпортуються дефіцитні фактори

<< | >>
Источник: Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Еще по теме Факторні передумови міжнародного співробітництва:

 1. 2.1.3. Факторні передумови міжнародної торгівлі України
 2. Науково-технічне співробітництво як фактор та елемент міжнародного співробітництва
 3. Міжнародне науково-технічне співробітництво
 4. Економічне відтворення та міжнародне співробітництво
 5. 4.7.3. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі безпеки
 6. 4.7.6. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями
 7. Фактори міжнародного співробітництва
 8. 1.2.7. Міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних сферах
 9. 27.3. Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем та розвитку світогосподарства
 10. 2.16.2. Передумови поширення міжнародних корпорацій як форми господарювання: історичний контекст
 11. 2.16.2. Передумови поширення міжнародних корпорацій як форми господарювання: історичний контекст
 12. 3.2.6. Стандартизація як фактор та умова міжнародного співробітництва
 13. Міжнародна економічна діяльність як сфера та передумова реалізації відносин «людина-товар»
 14. 3.2.3. Інформатизація як визначальний фактор моделі міжнародного співробітництва
 15. 4.2.1. Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті системного аналізу
 16. 2.10.3. Геостратегічні перспективи транспортного забезпечення міжнародного співробітництва України
 17. Активізація міжнародного співробітництва у сфері координації офшорного бізнесу