<<
>>

2.4. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Сильні сторони

Можливості

• Наявність достатньо високого громадянського потенціалу, про що свідчать події “помаранчевої революції”;

• В Україні діє демократична Конституція, переважно створено законодавчо-правову базу для становлення громадянського суспільства, побудови демократичної, правової, соціальної держави. • Україна у 1995 р.

вступила до Ради Європи, Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про захист прав людини (1997 р.), ряд інших міжнародних актів, що регламентують розбудову громадянського суспільства;

• Європейський вибір України, до якого поступово схиляється більшість населення країни, відкриває перспективу розвитку громадянського суспільства.

Слабкі сторони

Загрози

• Слабка готовність українських громадян до вільної праці та активну власну (ніким не скеровану) позицію у відстоюванні своїх прав;

• Незадовільний розвиток “соціального капіталу”, в межах цивільних громад, із високим рівнем громадської “включеності” до спілок і об’єднань;

• Інституційна система громадянського суспільства нині лише “статистично міцна” (лише близько 40 % громадських організацій звітують Держкомстату про свою діяльність, інші ж існують лише на папері);

• Слабка орієнтація на вирішення соціально-економічних проблем, серед громадських об’єднань переважають структури політичних партій (на сьогодні їх у 3,6 раза більше, ніж громадських організацій);

• Органи влади недостатньо співпрацюють зі структурами громадянського суспільства. • Практика щодо фрагментарного дотримання вимог законодавства не тільки шкодить розвитку, але й руйнує перші паростки громадянського суспільства в країні;

• Необхідність подолання економічної, фінансової, політичної кризи все більше схиляє громадян до думки про перспективність впровадження в країні влади “сильної руки”;

• Спроби будувати громадянське суспільство на базі цінностей лише однієї якоїсь нації чи на принципах відданості якійсь одній політичній силі.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 2.4. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО:

 1. 2.1. Громадянське суспільство
 2. 5.1.1. Становлення громадянського суспільства
 3. Розділ 2. Громадянське суспільство і політичне життя
 4. 1.2. Розвиток громадянського суспільства
 5. І. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
 6. 5.4. Основні концепції громадянського суспільства
 7. 4.1.4. Становлення громадянського суспільства та підвищення ефективності дій Уряду
 8. Тема 3.9. Демократія. Громадянське суспільство. Правова держава
 9. Завдання 4.1.4.1.: Створення сприятливих умов для діяльності інститутів громадянського суспільства
 10. Поняття та особливості громадянського суспільства
 11. 3.9.4. Громадянське суспільство і правова держава
 12. 3.9.3. Громадянське суспільство як царина демократії
 13. Запровадження ефективного механізму державної підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства
 14. Навчальний посібник. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні, 2006
 15. VIIІ. УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ
 16. Розділ третій. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТІЇ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
 17. VІ. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
 18. 3. Громадянське суспільство: сутність і тенденції реформування
 19. 4. Прибалтійські країни: специфіка громадянського суспільства