<<
>>

Інституційна підтримка розвитку житлово-комунального господарства.

забезпечення консультаційно-методичного супроводження діяльності підприємств житлово-комунального господарства, зокрема навчання фахівців галузі;

розроблення галузевих настанов, методичних посібників з питань управління якістю житлово-комунальних послуг, запровадження нових форм господарювання у сфері обслуговування житлового фонду;

розроблення нормативно-правових актів щодо діяльності Державної житлово-комунальної інспекції;

вдосконалення порядку ліцензування у сфері теплопостачання;

приведення витрат і втрат під час надання житлово-комунальних послуг у відповідність з вимогами європейських стандартів;

модернізація комунальної інфраструктури шляхом впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

створення системи енергетичного менеджменту в житлово-комунальному господарстві

запровадження цілісного підходу до державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері житлово-комунальних послуг з метою забезпечення реалізації інтересів суспільства, гарантування захисту прав споживачів та створення умов для розвитку цих суб’єктів.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Інституційна підтримка розвитку житлово-комунального господарства.:

 1. Стабілізація роботи та підвищення безпеки житлово-комунального господарства
 2. Посилення інституційно-інвестиційної складової розвитку промисловості
 3. Інституційне забезпечення реалізації стратегії регіонального розвитку.
 4. 5.4.1.Концентрація державної підтримки на пріоритетних напрямах розвитку промисловості
 5. 2.2. Методологічні основи вибору пріоритетів науково-технологічного розвитку та механізми їх підтримки
 6. Сутність світового господарства та віхи його розвитку
 7. 8.3. Місцеві фінансові інститути: місцеві податки і збори, комунальна власність, комунальний кредит, фінансові комунальні підприємства і комунальні платежі
 8. Зернове господарство України, його значення, структура, динаміка розвитку, зональний характер розміщення
 9. Підвищення енергоефективності в житлово-комунальній галузі.
 10. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народного господарства (1939-1953 рр.)
 11. Реформування державних і комунальних засобів масової інформації.
 12. Розділ 2. ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ
 13. Інституційна модель грошового ринку
 14. 3.2. ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ
 15. 3.2. Інституційна модель грошового ринку
 16. 16.6.3. Системи підтримки рішень