<<
>>

Інтеграція науково-технологічного потенціалу України у світове господарство

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Інтеграція науково-технологічного потенціалу України у світове господарство. Розширення участі українських учених у європейських дослідницьких проектах. Основні заходи:

забезпечення пролонгації та виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво;

розширити співробітництво між Україною та ЄС у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

сприяння доступу вітчизняних науковців до джерел наукової та статистичної інформації;

сприяння розвитку двостороннього та багатостороннього міжнародного науково-технічного співробітництва;

забезпечення участі України в Сьомій та Восьмій рамкових програмах ЄС з досліджень і технологічного розвитку:

інформаційні та комунікаційні технології: основи інформаційних і комунікаційних технологій; інтеграція технологій; використання досліджень; майбутні технології, що розвиваються;

енергія: відновлювальні джерела виробництва палива та електричної енергії; технології збагачення вугілля; ефективне використання та збереження енергії;

міжнародна кооперація щодо збагачення урану та фабрикації ядерного палива в Україні;

космос: науково-технічний розвиток космічних досягнень

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Інтеграція науково-технологічного потенціалу України у світове господарство:

 1. Розширення досліджень зміни клімату та її наслідків в наукових закладах України у співпраці із світовою науковою спільнотою
 2. Використання потенціалу України із розширення середньо технологічних виробництв
 3. Господарство України і світу в період між двома світовими війнами
 4. Міжнародна кооперація, світовий ринок та світова система господарства
 5. 2.2. Методологічні основи вибору пріоритетів науково-технологічного розвитку та механізми їх підтримки
 6. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народного господарства (1939-1953 рр.)
 7. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
 8. 25.1. Світове господарство: сутність та структура
 9. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
 10. 1.1.4. Світове господарство та міжнародний ринок
 11. Класифікація груп країн світового господарства
 12. Сутність світового господарства та віхи його розвитку
 13. Значення і структура експортного потенціалу регіонів України
 14. 4.2.7. Регіональна інтеграція як фактор нових реалій міжнародної економічної діяльності України
 15. Роль регіонів у формуванні експортного потенціалу України
 16. Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їхня суть та складові
 17. Україна у світовому співтоваристві
 18. Господарство України другої половини XIX ст.
 19. Господарство світу і України в другій половині 60-х — на початку 90-х років XX століття