<<
>>

Комплексна реструктуризація галузей з низькими конкурентними характеристиками

Основні заходи:

прискорення реструктуризації вугільної галузі з подальшим виведенням з експлуатації (переважно шляхом консервації) найбільш занедбаних глибокозбиткових шахт і модернізацією перспективних шахт (з відповідним соціальним захистом працівників, що вивільняються);

законодавче врегулювання системи державної підтримки вуглевидобувних підприємств з наданням їй стимулюючого характеру, з урахування вимог СОТ і норм ЄС;

створення нормативно-методичної бази для залучення недержавних інвестицій у державний сектор галузі, насамперед шляхом спільної розробки вугільних родовищ державними та приватними підприємствами;

законодавче встановлення особливостей приватизації вуглевидобувних підприємств з урахуванням їх специфіки;

створення принципово нових, нетрадиційних засобів і технологій видобутку кам’яного вугілля з тонких пластів зі складними умовами, які властиві для українських шахт;

розвиток рентабельного видобування бурого вугілля (лігніту) та горючих сланців

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Комплексна реструктуризація галузей з низькими конкурентними характеристиками:

 1. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації галузей кольорової металургії. Центри основних галузей
 2. 16.4. Постановка та реструктуризація управлінського обліку в організації
 3. 2.2. Специализация и комплексное развитие региона
 4. Анализ комплексности хозяйства региона
 5. 2.1.17. Комплексная оценка труда
 6. Этапы разработки целевых комплексных программ
 7. 6.4. Комплексный учет ценообразующих факторов
 8. Эффективность комплексного развития экономики
 9. Лісові ресурси України, їх господарське значення та проблеми комплексного використання в регіонах
 10. 1.1 Сутність економічного району та об’єктивний комплексний характер його формування
 11. Комплексная структура региональной экономической системы как объекта управления
 12. КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА
 13. 7.11. КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ БЕСЕД
 14. Основні фактори розвитку і розміщення галузей машинобудування в регіонах України
 15. СТРАТЕГИЯ И КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО