<<
>>

Контрольні питання

Яку роль відіграє міжнародна економічна діяльність за сучасних умов трансформаційного розвитку України?

2. Які види господарської діяльності можна вважати міжнародними за своєю природою?

3. Назвіть принципові характеристики сучасної відкритої економіки.

4. Як сучасні тенденції розвитку світової економіки впливають на характер господарських процесів в Україні?

5. Якими є основні наслідки лібералізації міжнародної економічної діяльності?

6. Які об’єктивні особливості виробничої сфери України визначають специфіку моделі її відкритої економіки?

7. Якими є основні риси сучасної відкритої національної господарської системи?

8. Назвіть основні риси, що визначають природу світового господарства як системної цілісності.

9. Якими є основні передумови участі України в міжнародній кооперації та в міжнародному поділі праці?

<< | >>
Источник: Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Еще по теме Контрольні питання:

 1. Контрольні питання
 2. Контрольні питання
 3. Контрольні питання
 4. Контрольні питання
 5. Контрольні питання
 6. Контрольні питання
 7. Контрольні питання
 8. Контрольні питання
 9. Контрольні питання
 10. Контрольні питання
 11. Контрольні питання
 12. Контрольні питання
 13. Контрольні питання
 14. Контрольні питання
 15. Контрольні питання
 16. Контрольні питання
 17. Контрольні питання