<<
>>

Контрольні питання

У чому полягають екологічні обмеження економічного зростання в умовах сучасного ТНП?

2. У якому напрямі повинна формуватися нова парадигма економічного розвитку та методів природокористування?

3. Охарактеризуйте міжнародні зусилля щодо розв’язання найбільш гострих проблем навколишнього середовища та основні завдання світової спільноти на майбутнє.

4. У чому полягають основні проблеми зі шкідливим впливом на навколишнє середовище та подоланням наслідків техногенних катастроф для України?

5. Які галузі економіки України справляють найбільш негативний вплив на навколишнє середовище та якими є шляхи поліпшення екологічних умов їхньої роботи?

6. Обґрунтуйте думку про те, що Україна є однією з тих країн, для яких завдання охорони навколишнього середовища постають з особливою гостротою та вимагають особливої відповідальності.

7. Яким чином наявний міжнародний природоохоронний досвід може бути застосованим в умовах України?
<< | >>
Источник: Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Еще по теме Контрольні питання:

 1. Контрольні питання
 2. Контрольні питання
 3. Контрольні питання
 4. Контрольні питання
 5. Контрольні питання
 6. Контрольні питання
 7. Контрольні питання
 8. Контрольні питання
 9. Контрольні питання
 10. Контрольні питання
 11. Контрольні питання
 12. Контрольні питання
 13. Контрольні питання
 14. Контрольні питання