<<
>>

1.2.5. Міжнародна міграція робочої сили

У сучасному, дедалі більш інтегрованому світі значно більшою динамікою відзначається й міжнародна міграція робочої сили — форма міжнародної економічної діяльності, яка в економіко-теоретичному плані є проявом руху іншого фактора виробництва — праці.

Міжнародна міграція робочої сили існує у формі еміграції та імміграції (виїзду з певної країни та в’їзду до неї людей через економічні, політичні та інші причини).

Це явище, як і інші форми міжнародної економічної діяльності, з одного боку, відображає реальні інтереси людей, суб’єктів ринкового життя, а з іншого — формує умови функціонування макроекономічних систем, навіть самі ці системи, сприяє раціоналізації розміщення робочої сили у світовому масштабі.

Згадаємо, що важка доля багатьох людей у своїх країнах, зокрема й українців, примушувала їх шукати кращої долі далеко від своїх рідних земель.

Але для таких країн, як США, Канада, Австралія, трудова міграція, власне, й стала умовою їх появи на світовій карті. Те саме явище, але у формі так званого відпливу умів, сьогодні негативно впливає на соціогосподарський комплекс в Україні, інших країн з економікою транзитивного типу, які перебувають у складних умовах розвитку. Втім, значення навіть такого, здавалося б вочевидь негативного перебігу подій, об’єктивно можна було б оцінити тільки в широкому глобально-історичному контексті. А з погляду інтересів конкретної країни, зокрема нашої, можна зазначити, що інструменти подолання несприятливої тенденції відпливу кваліфікованих працівників мають внутрішню природу. Адже умовами виправлення ситуації є остаточне подолання суспільством системної кризи, поліпшення умов найму та ставлення до людей у суспільстві, урахування під час розподілу суспільного багатства рівня кваліфікації працівників
<< | >>
Источник: Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Еще по теме 1.2.5. Міжнародна міграція робочої сили:

 1. 2.18.1. Поняття міжнародної міграції робочої сили: міграція в долі українського та інших народів
 2. 2.18.1. Поняття міжнародної міграції робочої сили: міграція в долі українського та інших народів
 3. Специфічність і фази відтворення робочої сили
 4. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили
 5. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили
 6. ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 7. 19.4. Фактори та показники розширеного відтворення робочої сили
 8. Ринок праці і відтворення робочої сили
 9. 19.3. Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили
 10. Підвищення якості робочої сили
 11. Особливості відтворення робочої сили на сучасному етапі
 12. Міжнародна трудова міграція
 13. Міжнародна міграція фінансових ресурсів у контексті факторного аналізу