<<
>>

Міжнародний рух капіталів у системі факторів світового виробництва

Неухильний процес інтернаціоналізації економічного життя проявляється в зростанні обсягів як світової торгівлі, так і руху капіталів між країнами. Це об’єктивно зумовлює підвищення значення тієї підсистеми міжнародних валютно-фінансових, грошово-кредитних відносин, яка стосується процесів транскордонного руху капіталів.
Адже динамічний розвиток будь-якої національної економіки за сучасних умов значною мірою залежить від здатності використовувати зовнішні джерела фінансових ресурсів, ефективної участі в роботі міжнародних ринків капіталів та фінансів, активної інтеграції до діючих структур кредитного сприяння.

Міжнародний рух капіталів — невід’ємна складова міжнародних економічних відносин. Вона є каталізатором та наслідком глобалізації, інтернаціоналізації світогосподарських зв’язків. Переміщення капітальних ресурсів між країнами спричинене різною забезпеченістю ними, а також різною відносною «насиченістю» інших факторів виробництва капіталами. Сутність міжнародного руху капіталів полягає у створенні за кордоном на кошти міжнародних інвесторів економічних об’єктів або в переміщенні прав володіння виробничими потужностями та фінансових вимог через національні кордони.

Як випливає з цього визначення, поняття міжнародного руху капіталів стосується економічних відносин різної природи — як у реальному секторі, з приводу створення та володіння конкретними закордонними об’єктами виробництва та діяльності таких об’єктів, так і тих взаємин, що є суто монетарними.

<< | >>
Источник: Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Еще по теме Міжнародний рух капіталів у системі факторів світового виробництва:

 1. Міжнародний рух капіталів у системі факторів світового виробництва
 2. 1.2.3. Транскордонний рух капіталів та міжнародний кредит
 3. Капітал та рух капіталу в системі сучасних міжнародних економічних відносин
 4. Капітал та рух капіталу в системі сучасних міжнародних економічних відносин
 5. Пропонування факторів виробництва
 6. Взаємозв’язок і розвиток факторів виробництва
 7. Міжнародна кооперація, світовий ринок та світова система господарства
 8. Міжнародний рух капіталу і його форми
 9. 3.2.1. Міжнародний рух технологій: предмет і сучасні тенденції
 10. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
 11. 2.14.3. Трансформаційна специфіка національної участі в міжнародних ринках капіталів
 12. 2.14.3. Трансформаційна специфіка національної участі в міжнародних ринках капіталів
 13. 2.12.1. Поняття кооперування виробництва в системі категоріального апарату