<<
>>

Мінімізація негативного впливу кризи на стан ринку праці

Основні заходи:

забезпечення ефективного механізму захисту населення в умовах зростання безробіття;

запровадження (в разі економічної та соціальної необхідності) загальнодержавних оплачуваних громадських робіт для захисту людей, які втратили роботу;

сприяння забезпеченню ефективної зайнятості населення шляхом залучення інвестицій до впровадження оплачуваних громадських робіт;

створення дієвої системи професійної орієнтації незайнятого населення, в т.ч.

молоді, яка навчається або закінчила навчання у навчальних закладах різних рівнів акредитації, зокрема шляхом професійної орієнтації населення та створення сучасної інформаційної бази, проведення всебічної роботи щодо популяризації робітничих професій;

забезпечення випереджального зростання темпів росту середньої заробітної плати порівняно з темпами росту внутрішнього валового продукту;

забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та у повному розмірі отримання заробітної плати, а також погашення заборгованості, що накопичилася протягом 2009 року; зокрема шляхом:

- вдосконалення механізму нарахування працівникам компенсації за затримку виплати заробітної плати;

- створення гарантійного фонду для виплати компенсації працівникам збанкрутілих підприємств, коли для цього не вистачає ліквідних активів банкрута;

- законодавчого закріплення за заборгованою заробітною платою привілею у першій черзі вимог кредиторів при банкрутстві підприємства.

передбачення в договорах купівлі-продажу державного майна (акцій) зобов’язання покупця щодо погашення простроченої заборгованості із виплати заробітної плати та соціальних виплат на підприємствах з часткою державного майна (акцій), які виставляються на продаж, у строк, передбачений договором купівлі-продажу та відповідальність покупця за невиконання цих умов договору;

забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та у повному розмірі отримання заробітної плати, а також погашення заборгованості, що накопичилася;

створення ефективного механізму підтримки працівників, які опинилися під загрозою звільнення, в тому числі залучення до оплачуваних громадських робіт та надання фінансової підтримки Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для фінансування витрат в умовах зростання безробіття та звуження можливостей працевлаштування;

розроблення та виконання програм адаптації громадян, які втратили свою роботу за кордоном та повертаються в Україну

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Мінімізація негативного впливу кризи на стан ринку праці:

 1. 1.5. Виклики глобалізації та їх вплив на національний ринок праці
 2. Міжнародний поділ праці та його вплив на формування зовнішньоекономічних зв’язків України
 3. 2.18.3. Аналіз наслідків міграції на ринку праці
 4. 2.18.3. Аналіз наслідків міграції на ринку праці
 5. 22.4. Відмінності в системах управління персоналом залежно від моделі ринку праці
 6. 5.3. Глобалізація світового ринку та тенденції розвитку ринку реклами в Україні
 7. 3.2. Політичні конфлікти і кризи в суспільному житті
 8. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент
 9. 3.6. ГРАФІЧНА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ. РІВНОВАГА НА ГРОШОВОМУ РИНКУ ТА ПРОЦЕНТ
 10. Стратегія подолання економічної кризи й розвитку політичної системи України
 11. Негативные явления функционирования кадров
 12. 14.4.2. Характеристика психологічних методів і способів їх впливу
 13. 14.3 Розпорядницький вплив
 14. 14.2 Організаційний вплив
 15. 18.3. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи
 16. 7.2. О позитивных и негативных последствиях присоединения России к ВТО
 17. 2.7 Москва сегодня: негативный имидж на трех уровнях