<<
>>

Науково-технічне співробітництво як фактор та елемент міжнародного співробітництва

З точки зору предметного аналізу інтернаціоналізації господарського життя, розвитку форм міжнародних економічних відносин можна констатувати еволюцію самої природи та матеріального вмісту міжнародної торгівлі: зростає питома вага й абсолютна маса окремих вузлів, напівфабрикатів тощо, які є результатами функціонування усуспільненого у міжнародному масштабі виробництва.
Однак це не означає припинення дії факторів глибокої національної спеціалізації та перетворення обміну готовими для безпосереднього споживання товарами на рудимент міжнародної кооперації виробництва. Навпаки, активний технологічний розвиток на рівні національних господарських комплексів веде до появи на світовому ринку не лише нових товарів, а й їхніх різновидів.

Науково-технічні моменти кооперації праці є як важливим чинником її прискорення та поглиблення, так і (у багатьох випадках) необхідною передумовою розвитку окремих її форм. Фактично йдеться про виникнення нового, науково-технічного стану міжнародної кооперації виробництва, адже розвиток дослідної та дослідно-прикладної сфер є не лише передумовою обміну товарами високої технології та поєднання виробничих зусиль у тих процесах господарського відтворення, яким вони передують. Науково-технічні розробки дедалі більше й самі стають предметом міжнародної кооперації виробництва, об’єктом дво- та багатосторонніх проектів з метою вивчення і практичного застосування природних закономірностей, феноменів, створення біотехнологій, полімерів, сплавів тощо. І причина цього — не лише механічна зміна міжнароднокоопераційних пріоритетів, поширення сфери інтернаціонального ринку на нові технологічні рівні, а й органічне поєднання науки з виробництвом.

Поширеною стає така ситуація, коли науково-технічний фактор розвитку навіть не може бути використаним з максимальною ефективністю, коли він лімітований міжнаціональними кордонами, а це є додатковим інтегративним стимулом. Його дію ілюструють такі західноєвропейські технологічні програми, як «Аріан», «Евріка», «Євроробот», «Євробіо» та багато інших.

Природно, що науково-технологічна тенденція міжнародної кооперації, що спрямована на її поглиблення та подальшу технологічну специфікацію, збігається із процесом зростання ефективності такого співробітництва та історичною зміною окремих його форм на більш розвинуті та досконалі. Науково-технічний прогрес сам по собі становить для індустріально розвинутих країн фактор міжнародної кооперації принципової ваги, так само, як у минулому чи сьогодні для країн відносно відсталих — наявність природних ресурсів

<< | >>
Источник: Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Еще по теме Науково-технічне співробітництво як фактор та елемент міжнародного співробітництва:

 1. Міжнародне науково-технічне співробітництво
 2. 1.2.7. Міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних сферах
 3. Фактори міжнародного співробітництва
 4. 3.2.6. Стандартизація як фактор та умова міжнародного співробітництва
 5. 3.2.3. Інформатизація як визначальний фактор моделі міжнародного співробітництва
 6. 4.7.3. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі безпеки
 7. 4.7.6. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями
 8. Економічне відтворення та міжнародне співробітництво
 9. 27.3. Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем та розвитку світогосподарства
 10. 2.6.5. Науково-технічний прогрес як структуроутворюючий чинник розвитку сфери міжнародних послуг
 11. Факторні передумови міжнародного співробітництва
 12. 4.2.1. Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті системного аналізу
 13. Активізація міжнародного співробітництва у сфері координації офшорного бізнесу
 14. 2.10.3. Геостратегічні перспективи транспортного забезпечення міжнародного співробітництва України
 15. Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері державної служби та державного управління
 16. Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності: резерви співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі
 17. 2.5. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
 18. 3.2.2. Інструменти науково-технічного регулювання у відкритій економіці
 19. Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їхня суть та складові
 20. Інтернаціональне співробітництво: форми та рівні