<<
>>

2.5. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Сильні сторони

Можливості

• Розгалужена мережа інфраструктури інституцій, які займаються фаховим виконанням наукових та науково-технічних робіт;

• Розвинута система вищої освіти та підготовки наукових кадрів;

• Посилення науково-технологічного співробітництва сфер науки та економіки у рамкових програмах ЄС. • Високий потенціал внутрішнього ринку інноваційних продуктів;

• Розширення міжнародного науково- технологічного співробітництва, особливо з проблематики сталого розвитку;

• Розвиток інноваційних та еко-інноваційних кластерів;

• Перехід на конкурсну систему фінансування прикладних розробок із залученням приватних джерел фінансування.

Слабкі сторони

Загрози

• Великий розрив між генерацією нових знань та їх впровадженням у виробництво і створення високо-технолоічних продуктів;

• Консерватизм державної системи управління науково-технологічним розвитком, схильність лише до бюджетного фінансування установ;

• Відсутність моніторингу інноваційних процесів в економіці за стандартами ЄС;

• Низький рівень впровадження та капіталізації результатів наукових досліджень і розробок;

• Високий рівень імпортної складової в нагромадженні основного капіталу, що звужує внутрішній попит на власні науково-технологічні розробки та їх впровадження. • Відсутність інноваційних стимулів, низька конкурентоспроможність та заповнення внутрішнього ринку імпортними інвестиційними ресурсами;

• Значна втрата кваліфікованого кадрового ресурсу, інтелектуального капіталу через “відтік мізків”;

• Скорочення внутрішнього попиту на високотехнологічну продукцію вітчизняного виробництва;

• Низький рівень захисту інтелектуальної власності.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 2.5. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ:

 1. Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їхня суть та складові
 2. Міжнародне науково-технічне співробітництво
 3. 1.2.7. Міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних сферах
 4. 3.2.2. Інструменти науково-технічного регулювання у відкритій економіці
 5. Науково-технічна та інформаційна політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності
 6. 2.6.5. Науково-технічний прогрес як структуроутворюючий чинник розвитку сфери міжнародних послуг
 7. Науково-технічне співробітництво як фактор та елемент міжнародного співробітництва
 8. Розширення досліджень зміни клімату та її наслідків в наукових закладах України у співпраці із світовою науковою спільнотою
 9. 74 НАЧАЛЬНИК ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ
 10. Виробничий потенціал і обмеженість ресурсів
 11. 2.4. ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ
 12. 2.1. ГЕОЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
 13. 9. ЕКОНОМІСТ З МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 14. 56. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ
 15. Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців
 16. 45. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ
 17. 2.8. АГРОПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
 18. 2.7. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
 19. 2.2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
 20. 22. ІНЖЕНЕР З НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ