<<
>>

Охорона навколишнього природного середовища

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки. Збільшення частки населення, що користується питною водою, яка відповідає національним стандартам до 91 %, у тому числі у сільській місцевості до 70 % до 2020 року.

Повна утилізації непридатних та заборонених для використання пестицидів (5 тис.

т).

Досягнення 100-відсоткового охоплення населення послугами з вивезення твердих побутових відходів. Створення системи ефективного захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф. Підвищення рівня безпеки та захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій. Збереження біо- та ландшафтного різноманіття. Доведення площі природно-заповідного фонду до 10 % площі України.

Запровадження регіональних нормативів відтворення лісів, спрямованих на досягнення до 2020 року лісистості на рівні 20% території. Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів. Раціональне використання ресурсів надр.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Охорона навколишнього природного середовища:

 1. Економічні методи управління природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 2. Упровадження дієвої системи інформування населення з питань охорони та збереження навколишнього природного середовища, екологічної політики.
 3. 27. ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 4. 49. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 5. 1.3. Стан навколишнього природного середовища та прогноз його змін до 2020 року
 6. 5.3.1. Стан навколишнього середовища як фактор глобального та національного розвитку
 7. Платежі за забруднення природного середовища та критерії нарахування
 8. 7.2.3. Охорона і використання природних ресурсів
 9. Особенности природных условий РФ. Интегральная оценка сочетания природных условий по О.Р.Назаревскому
 10. 28. ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ
 11. 5.1.3. Модернізація системи охорони здоров’я
 12. Охорона материнства і дитинства