<<
>>

Підтримка досягнутого рівня зайнятості населення та сприяння розширенню сфери застосування праці економічно активного населення

Основні заходи:

розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць через реалізацію інвестиційних проектів в різних сферах економіки;

внесення до законодавства змін стосовно забезпечення працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів на перше робоче місце, зокрема шляхом удосконалення механізму стимулювання роботодавців;

сприяння підвищенню рівня мобільності робочої сили шляхом поширення оперативної інформації про становище на регіональних ринках праці, зокрема з використанням єдиного інформаційного простору щодо загальнодержавного банку вакансій та професійно-кваліфікаційного складу шукачів роботи;

сприяння прийняттю Трудового кодексу України;

забезпечення на державному рівні захисту інтересів громадян України, які працюють за межами країни, шляхом укладення міжурядових угод – продовження переговорів з іноземними державами з метою укладення відповідних міжнародних договорів;

забезпечення законних прав та інтересів українських громадян у процесі оформлення документів для легального працевлаштування за кордоном та запобігання трудовій експлуатації;

посилити державний контроль за підприємствами, установами, організаціями, які надають послуги з оформлення документів для виїзду за межі держави, в тому числі для працевлаштування, з метою детінізації їх діяльності

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Підтримка досягнутого рівня зайнятості населення та сприяння розширенню сфери застосування праці економічно активного населення:

 1. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
 2. Особливості формування регіональних ринків праці та забезпечення раціональної зайнятості населення в Україні
 3. 4.2.7. Підтримка соціально-вразливих верств населення
 4. Адресна підтримка соціально вразливих верств населення.
 5. Трудовые ресурсы, экономически активное и неактивное население
 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
 7. РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
 8. 14.4. Державна підтримка аграрної сфери та аграрних перетворень
 9. Неокласична теорія зайнятості: гнучкі ціни праці
 10. 4.5.3. Підтримка безпечного рівня основних продуктів харчування
 11. Кейнсіанська теорія зайнятості: негнучкі ціни праці
 12. Створення умов для розвитку фізичної культури, олімпійських, неолімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, розширення участі національних збірних команд України у змаганнях міжнародного рівня
 13. Підвищення економічної активності населення
 14. Економічна рента і експлуатація найманої праці
 15. 8.3. Підвищення ефективності економічних процесів за рахунок застосування новітніх механізмів використання грошей та їх функціонального призначення на етапі розвитку інтеграційних процесів та глобальних перетворень світової економіки
 16. Оптимізація трудової міграції населення
 17. Територіальний поділ праці, його суть та зв’язок з формуванням економічних районів
 18. Об’єктивні основи формування доходів населення
 19. ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ.