<<
>>

Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення

Основні заходи:

активізація співпраці державної служби зайнятості з роботодавцями та інвалідами, які шукають роботу, щодо працевлаштування інвалідів на підприємствах в межах нормативу робочих місць;

ратифікація Європейського кодексу соціального забезпечення, Конвенції Міжнародної організації праці № 102 “Про мінімальні норми соціального забезпечення”, Конвенції Міжнародної організації праці № 117 “Про основні цілі та норми соціальної політики”;

розробка і впровадження у сферу соціальних послуг показників якості (стандартів якості);

надання права недержавним суб’єктам, у тому числі громадським об’єднанням, на безпосереднє провадження діяльності у сфері надання соціальних послуг;

забезпечення реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг та Плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року;

розробка і впровадження у сферу соціальних послуг механізму соціального замовлення;

забезпечення доступу до соціальних послуг за місцем проживання шляхом поетапного впровадження посади фахівця із соціальної роботи у громаді;

забезпечення проведення функціонального обстеження органів праці та соціального захисту населення з метою удосконалення структури управління системою соціальних послуг;

виконання плану невідкладних заходів щодо розв’язання проблем соціального захисту осіб з особливими потребами та забезпечення захисту їх прав;

реалізація Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року;

забезпечення виготовлення та видачі технічних та інших засобів реабілітації всім особам з особливими потребами та окремим категоріям населення, які цього потребують;

збільшення питомої ваги технічних та інших засобів реабілітації, що виготовляються за новітніми технологіями та видаються особам з особливими потребами, та окремим категоріям населення;

забезпечення реалізації та моніторингу виконання програм створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

забезпечення обладнання існуючих об’єктів житлового та громадського призначення і новобудов до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями;

упорядкування та оптимізація мережі закладів соціального захисту для бездомних громадян та установ соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

забезпечення соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк відповідно до прийнятої концепції;

забезпечення соціального захисту бездомних громадян відповідно до прийнятої концепції.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення:

 1. 4.2.7. Підтримка соціально-вразливих верств населення
 2. Адресна підтримка соціально вразливих верств населення.
 3. Підтримка досягнутого рівня зайнятості населення та сприяння розширенню сфери застосування праці економічно активного населення
 4. Підвищення ефективності функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування
 5. Загальне зниження захворюваності населення соціально небезпечними хворобами, діабетом, серцево-судинними та іншими захворюваннями.
 6. Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.
 7. Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.
 8. Завдання 4.1.5.4.: Підвищення ефективності використання державної власності
 9. 4.1.5. Оптимізація структури державного сектору економік, підвищення ефективності управління об’єктами державної власності
 10. 1.6. Система соціального захисту в Україні
 11. Забезпечення громадян житлом із фонду соціального призначення
 12. 24.3. Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до соціально орієнтованої змішаної економіки
 13. Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом
 14. 3. Взаємозв’язок політичних, економічних та соціальних реформ в Україні. Інститут соціального партнерства
 15. Підвищення економічної активності населення
 16. Створення системи ефективного захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф
 17. 5.5.5.: Забезпечення продовольчої безпеки та покращення продуктової структури харчування населення
 18. Особливості формування регіональних ринків праці та забезпечення раціональної зайнятості населення в Україні
 19. 14.4. Державна підтримка аграрної сфери та аграрних перетворень
 20. Запровадження ефективного механізму державної підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства