<<
>>

Підвищення рівня охоплення дітей освітою в дошкільних навчальних закладах.

Основні заходи:

надання кожній дитині належного рівня дошкільної підготовки;

повне охоплення дошкільною освітою дітей, які знаходяться в складних життєвих умовах (безпритульних, сиріт, позбавлених батьківського піклування, інвалідів, тих, що проживають у віддалених селах, неблагополучних родинах тощо) з метою належної підготовки їх до навчання у школі;

розвиток інфраструктури дошкільної освіти;

створення сприятливих умов, розробка важелів економічного стимулювання та посилення контролю залучення до початкової загальної освіти дітей, які знаходяться в складних життєвих умовах;

створенню спеціальних програм для обдарованих дітей

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Підвищення рівня охоплення дітей освітою в дошкільних навчальних закладах.:

 1. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості.
 2. Підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення інноваційного характеру базової освіти
 3. 5.1.2. Підвищення якості освіти
 4. Підвищення якості загальної середньої освіти
 5. 5.2.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки
 6. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах
 7. 5.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки та покращення енергозабезпечення споживачів
 8. Завдання 4.1.1.6.: Підвищення рівня видатків капітального характеру у консолідованому бюджеті
 9. Завдання 4.1.8.3: Підвищення професійного рівня державних службовців та розвиток вищого корпусу державної служби
 10. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки.
 11. 4.2.2. Сучасна і якісна освіта та підготовка кадрів
 12. Запровадження сучасних стандартів освітніх програм та широкого доступу до освіти
 13. 42. МЕТОДИСТ З ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
 14. Відновлення якісної професійно-технічної освіти
 15. Розширення досліджень зміни клімату та її наслідків в наукових закладах України у співпраці із світовою науковою спільнотою
 16. Диверсифікація джерел фінансування освіти
 17. Впровадження якісної вищої освіти та активізація наукової діяльності у вузах.
 18. Створення сучасної системи безперервної освіти, підготовки і перепідготовки професійних кадрів
 19. Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник., 2008
 20. Підвищення якості робочої сили