<<
>>

Підвищення якості робочої сили

Основні заходи:

посилення ролі державної служби зайнятості в регулюванні процесів на ринку праці шляхом співпраці з роботодавцями (щодо формування банку вакансій, активізації працевлаштування безробітного населення, працевлаштування молоді на перше робоче місце з наданням дотації роботодавцю, професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців) та з органами освіти (щодо участі у забезпеченні функціонування державної системи професійної орієнтації населення та формуванні державного замовлення на підготовку кваліфікованої робочої сили відповідно до стану регіональних ринків праці);

розроблення та впровадження системи внутрішньої оцінки працівників, переорієнтованої на кінцевий результат та індивідуальні професійні досягнення;

налагодження за участю роботодавців моніторингу якості підготовки кадрів вищими та професійно-технічними навчальними закладами та доведення його результатів до навчальних закладів та громадськості;

визначення разом із роботодавцями перспективних вимог до рівня знань, умінь та навичок працівників в розрізі професій шляхом удосконалення змісту кваліфікаційних характеристик, участі у розробленні державних стандартів вищої та професійно-технічної освіти;

підвищення якості професійної підготовки кадрів вищими та професійно-технічними навчальними закладами та оновлення і модернізація їх навчально-виробничої бази, удосконалення кваліфікаційних характеристик професій та змісту професійної освіти, запровадження незалежної кваліфікаційної атестації випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, залучення роботодавців до участі в підготовці кадрів, формуванні змісту навчання, проведенні кваліфікаційної атестації випускників навчальних закладів;

створення системи неперервного професійного навчання впродовж трудового стажу;

розвиток внутрішньовиробничого навчання працівників організацій, а також випереджаючого професійного навчання працівників, що підлягають звільненню;

сприяння підприємствам у здійснені професійної підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації працівників шляхом спрощення дозвільної системи на здійснення підприємствами освітньої діяльності.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Підвищення якості робочої сили:

 1. Специфічність і фази відтворення робочої сили
 2. 1.2.5. Міжнародна міграція робочої сили
 3. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили
 4. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили
 5. ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 6. 19.4. Фактори та показники розширеного відтворення робочої сили
 7. Ринок праці і відтворення робочої сили
 8. Особливості відтворення робочої сили на сучасному етапі
 9. 19.3. Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили
 10. 5.1.2. Підвищення якості освіти
 11. 2.18.1. Поняття міжнародної міграції робочої сили: міграція в долі українського та інших народів
 12. 2.18.1. Поняття міжнародної міграції робочої сили: міграція в долі українського та інших народів
 13. Підвищення якості охорони материнства і дитинства
 14. Підвищення якості загальної середньої освіти
 15. Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.
 16. Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.