<<
>>

Підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення інноваційного характеру базової освіти

Основні заходи:

осучаснення змісту освіти та методів навчання у 12-річній загальній середній школі,

створення розгалуженої системи моніторингу якості освіти та здійснення аналізу залучення до повної та базової загальної середньої освіти дітей і молоді з початковою загальною освітою;

збагачення навчального процесу навчально-методичними комплектами нового покоління та сучасними засобами навчання.

створення інформаційної системи забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів підручниками (включаючи електронні підручники) та іншими засобами навчання (включаючи дистанційне).

впровадження розвинутої мережі інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів як осередків для подальшого розповсюдження кращого досвіду на всі освітянські заклади.

забезпечення функціонування “школи-родини” та розгалуження мережі зазначених навчальних закладів з урахуванням специфіки місцевості та демографічної ситуації для забезпечення доступу дітей відповідного віку до якісної початкової загальної освіти та методичного забезпечення їх роботи;

надання можливості всім учням старших класів навчатися за індивідуальними освітніми програмами, зокрема отримувати профільне навчання і початкову професійну підготовку;

створення спеціальних програм посилення інноваційної, культурної та екологічної складової базового навчання;

проведення моніторингових дослідження якості освіти та доступності до неї в регіонах України.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення інноваційного характеру базової освіти:

 1. Підвищення якості загальної середньої освіти
 2. 5.1.2. Підвищення якості освіти
 3. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах
 4. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості.
 5. Підвищення рівня охоплення дітей освітою в дошкільних навчальних закладах.
 6. 4.2.2. Сучасна і якісна освіта та підготовка кадрів
 7. Диверсифікація джерел фінансування освіти
 8. 42. МЕТОДИСТ З ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
 9. Відновлення якісної професійно-технічної освіти
 10. Запровадження сучасних стандартів освітніх програм та широкого доступу до освіти
 11. Впровадження якісної вищої освіти та активізація наукової діяльності у вузах.
 12. Створення сучасної системи безперервної освіти, підготовки і перепідготовки професійних кадрів
 13. Підвищення якості робочої сили
 14. Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.
 15. Підвищення якості охорони материнства і дитинства
 16. Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.
 17. 5.3.4. Розбудова інформаційного суспільства та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку
 18. Завдання 4.1.7.1.: Забезпечення реалізації потенціалу регіонів та підвищення їх інвестиційної привабливості
 19. Частина 4. Макроекономічна і фінансова стабілізація та інституційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності (період 2010-2012 рр.)
 20. Завдання 4.1.1.6.: Підвищення рівня видатків капітального характеру у консолідованому бюджеті