<<
>>

Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки.

Основні заходи:

розроблення та прийняття Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року;

розроблення Екологічного кодексу України;

посилення просвітницької діяльності населення щодо вимог екологічних норм і стандартів;

впровадження принципів ЄС щодо природоохоронної діяльності, стимулювання розвитку екологічно безпечних ресурсо- та енергозберігаючих технологій та природоохоронного обладнання;

гармонізація вітчизняних технічних регламентів та екологічних стандартів та нормативів з міжнародними та європейськими;

прийняття законопроекту про національну інфраструктуру геопросторових даних України;

забезпечення здійснення заходів Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища та підготовки відповідних звітів;

законодавче встановлення норм державної закупівлі екологічно пріоритетної продукції;

реформування системи природоохоронних дозволів;

приведення нормативно-правової бази у сфері поводження з відходами у відповідність з європейською практикою, забезпечення ефективного функціонування системи збирання, заготівлі та утилізації відходів, зокрема використаної тари (упаковки);

розроблення Загальнодержавної програми поводження з небезпечними відходами;

виконання Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води;

запровадження роздільного збирання побутових відходів;

забезпечення екологічно безпечного зберігання та видалення небезпечних відходів, максимально можливої утилізації відходів та безпечного видалення відходів, що не підлягають утилізації;

сприяння інтегрованому підходу до виробничої політики, що заохочуватиме врахування екологічних вимог протягом життєвого циклу продукції і розширення використання екологічно чистих процесів та продукції;

сприяння ширшому використанню системи екологічного менеджменту і аудиту та заохочення компаній публікувати точні і незалежні звіти щодо навколишнього природного середовища.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки.:

 1. Підвищення ефективності національної екологічної політики та стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій.
 2. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості.
 3. 5.2.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки
 4. 5.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки та покращення енергозабезпечення споживачів
 5. Реалізація національної екологічної політики
 6. Принцип екологічної зацікавленості та його використання у практиці управління
 7. Упровадження дієвої системи інформування населення з питань охорони та збереження навколишнього природного середовища, екологічної політики.
 8. Підвищення рівня охоплення дітей освітою в дошкільних навчальних закладах.
 9. Завдання 4.1.1.6.: Підвищення рівня видатків капітального характеру у консолідованому бюджеті
 10. Стабілізація роботи та підвищення безпеки житлово-комунального господарства
 11. Завдання 4.1.8.3: Підвищення професійного рівня державних службовців та розвиток вищого корпусу державної служби
 12. Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні
 13. Завдання 4.1.7.2.: Поліпшення якості та вирівнювання людського розвитку в регіонах України.
 14. 4.7.3. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі безпеки
 15. Завдання 4.1.1.4.: Оптимізація рівня і структури державного боргу.