<<
>>

2.8.1. Поняття міжнародних технологічних послуг

Міжнародні технологічні послуги можна розглядати під різними кутами зору. Згідно з класифікаційними критеріями, за якими аналізуються форми міжнародної економічної діяльності, це і різновид торгівлі послугами.
Разом з тим міжнародні технологічні послуги можуть бути і формою кооперування виробництва, засобом сприяння товарній торгівлі, іншим формам міжнародного співробітництва.

Існує велика кількість форм міжнародних технологічних послуг, причому останніми роками саме ця сфера міжнародної економічної діяльності вирізняється найбільш вираженою тенденцією до диверсифікації, появою нових видів робіт та потреб у технологічних, інформаційно-технологічних розробках. Серед форм міжнародної технологічної взаємодії можна відзначити такі:

• реалізація патентних угод у міжнародному співробітництві, коли власник патенту поступається правами на використання винаходу покупцеві патенту;

• реалізація ліцензійних угод, згідно з якими власник винаходу або технічних знань надає іншій стороні дозвіл на використання в певних межах своїх прав на технологію;

• торгівля ноу-хау — надання сучасних технологій та досвіду технологічно-менеджерської політики, спрямованої на інноваційну оптимізацію роботи окремих секторів виробництва (включаючи надання інформації технологічного, економічного, адміністративного, фінансового характеру, використання якої забезпечує кращі результати господарської діяльності та переваги у конкурентній боротьбі;

• інжиніринг — надання технологічних знань, проведення технічних робіт, консультування «на місці подій» з метою оптимізації виробничо-комерційної діяльності;

• франчайзинг — надання великою, «материнською», фірмою права дрібній фірмі вести виробничо-підприємницьку діяльність під її опікуванням з наданням відповідного обладнання, права користування «маркою», «брендом» материнської структури, визначенням параметрів збутової діяльності.

Далі розглянемо ті форми міжнародного технологічного співробітництва, які відзначаються організаційною специфікою — рисами, що характеризують типові риси сучасної торгівлі послугами.

<< | >>
Источник: Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Еще по теме 2.8.1. Поняття міжнародних технологічних послуг:

 1. 2.6.1. Поняття міжнародної торгівлі послугами
 2. Міжнародна торгівля в контексті національного технологічного розвитку та спеціалізації
 3. 2.6.2. Види міжнародних послуг та їх класифікація
 4. 2.6.3. Міжнародний ринок послуг
 5. Міжнародна торгівля послугами: критерії та українська специфіка
 6. 1.2.2. Міжнародна торгівля товарами та послугами
 7. 2.6.5. Науково-технічний прогрес як структуроутворюючий чинник розвитку сфери міжнародних послуг
 8. 2.2. Поняття і категорії теорії міжнародних відносин
 9. 2.4.1. Поняття міжнародного контракту
 10. 8.1. Поняття і структура міжнародних систем
 11. 2.11.1. Поняття та тенденції розвитку міжнародного туризму
 12. 3.3.1. Поняття економічної безпеки держави в міжнародному конкурентному середовищі
 13. 4.3. Технологічний прорив в індустрії