<<
>>

2.7.1. Поняття торговельнопосередницької діяльності

Діяльність посередників у міжнародній торгівлі згідно з її природою слід класифікувати як таку, що належить до сфери послуг. Разом з тим основне призначення такої діяльності — обслуговування міжнародної торгівлі товарами, а також іншими послугами.

Торгово-посередницька діяльність — це комплекс операцій з організації та забезпечення операцій купівлі-продажу, що реалізується за дорученням первісних продавців (виробників) та/або кінцевих покупців (споживачів) незалежними від них торговельними посередниками на підставі окремого контракту або спеціального доручення.

Застосування послуг посередників є альтернативним відносно прямого контакту варіантом реалізації експортно-імпортних операцій.

Уже йшлося про такий спосіб організації міжнародної торгівлі як про опосередкований, непрямий. Але тепер зупинимося на цьому докладніше.

Метою залучення посередників у міжнародній торгівлі є підвищення ефективності експортно-імпортних операцій за рахунок використання послуг кваліфікованих фахівців, їхньої інформаційної бази та встановлених ними раніше господарських зв’язків, прискорення обігу капіталу, отримання необхідних правових, консультаційних послуг, оформлення необхідної документації.

Передусім слід відзначити, що непряма торгівля — торгівля через посередників, хоча і являє собою факультативний спосіб організації міжнародного товарообміну, є його переважною формою. При цьому в деяких напрямах (мається на увазі товарно-галузева специфіка) опосередкована через посередників торгівля є найбільш типовим способом торгівлі, наприклад при торгівлі сировиною

<< | >>
Источник: Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Еще по теме 2.7.1. Поняття торговельнопосередницької діяльності:

 1. Поняття, функції, типи та правова основа діяльності комерційних банків в Україні
 2. Основні поняття та наукові категорії РЕ
 3. ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 4. 15.2. Еволюція економічної діяльності держави
 5. 21. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 6. 1.5. Менеджмент як вид діяльності
 7. 2.8.5. Реклама в міжнародній економічній діяльності
 8. Стаття 6. Принципи створення та діяльності об'єднань громадян
 9. Регулювання міжнародної економічної діяльності в державі
 10. Чорноморський вектор міжнародної економічної діяльності
 11. II. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТАТУС ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
 12. 19. РЕФЕРЕНТ З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 13. 35. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) ІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 14. ПРИРОДА, ЗМІСТ ТА ЦІЛІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 15. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України
 16. Сировинні ресурси в міжнародній економічній діяльності України