<<
>>

Посилення інституційно-інвестиційної складової розвитку промисловості

Основні заходи:

розроблення пакету стимулів для створення мережі промислових кластерів з виробництва конкурентоспроможної продукції;

запровадження загальнодержавної системи рейтингів і оцінки діяльності українських підприємств державного і приватного секторів;

забезпечення державної підтримки проектів, орієнтованих на розвиток новітніх технологій;

розвиток системи довгострокового інвестиційного кредитування;

запровадження економічних, податкових, правових механізмів та умов діяльності для сприяння залученню інвестицій, в тому числі державних, у пріоритетні конкурентоспроможні галузі промисловості;

забезпечення підтримки державного фінансування НДР, проведення оновлення та розвитку матеріально-технічної бази державних науково-дослідних та науково-технічних організації галузі;

оптимізація програм розвитку промисловості та її галузей із забезпеченням комплексного вирішення ключових питань інноваційного розвитку i формування вищих технологічних укладів;

оптимізація амортизаційної політики;

гармонізація системи національних стандартів у промисловості з міжнародними та європейськими;

сприяння створенню лізингових компаній для підтримки аграрних виробників у закупівлі сільськогосподарської техніки (з метою підвищення попиту на вітчизняну техніку);

створення суверенного інвестиційного фонду промисловості

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Посилення інституційно-інвестиційної складової розвитку промисловості:

 1. 5.3. Кардинальне підвищення інноваційної складової розвитку та модернізація промисловості
 2. 5.5.6.: Посилення інноваційної складової розвитку агропромислового комплексу
 3. 5.4.2.: Посилення ролі науки та інновацій у структурній перебудові промисловості
 4. Інституційне забезпечення реалізації стратегії регіонального розвитку.
 5. 5.4.1.Концентрація державної підтримки на пріоритетних напрямах розвитку промисловості
 6. Інституційна підтримка розвитку житлово-комунального господарства.
 7. 5.4. Секторальні перетворення в промисловості
 8. Розділ 2. ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ
 9. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В РЕГІОНІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
 10. Завдання 4.1.7.1.: Забезпечення реалізації потенціалу регіонів та підвищення їх інвестиційної привабливості
 11. 2.16.7. Наслідки господарсько-інвестиційної діяльності ТНК
 12. Екологічні проблеми хімічної промисловості
 13. Інституційна модель грошового ринку
 14. 3.2. ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ
 15. Відновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для промисловості
 16. 3.2. Інституційна модель грошового ринку