<<
>>

Пріоритети міжнародної економічної діяльності для суб’єктів мікро- та макроекономічного рівнів

Для розуміння особливостей міжнародної економічної діяльності окремих її суб’єктів важливо враховувати те, що вони об’єктивно мають різні цілі. Пригадаємо, що для мікроекономічної структури, наприклад фірми, результати господарської діяльності взагалі найкращим чином можуть бути виражені не в реальному, а в монетарному вигляді (тобто не у вигляді переліку виробленої продукції, а в її грошовому еквіваленті).
Передусім ідеться про грошове вираження прибутку — основної цілі приватного господарювання.

Міжнародний ринок, як і ринок взагалі, є інститутом економічного визнання результатів виробничої діяльності, який може дати реальну оцінку її результатів з боку тих, на кого, власне, і спрямовується продукція, — покупців. А оцінка покупців — це гроші, валюта, що ними сплачуються.

З абстрактно-теоретичної точки зору прибуток у міжнародній економічній діяльності, як і підприємництва взагалі, є монетарним виразом відносної частки сукупного продукту економічно відкритого суспільства.

Іншу систему оцінки результатів міжнародної економічної діяльності слід застосовувати до держави. У цьому випадку сам по собі цифровий вираз сумарних прибутків суб’єктів міжнародної економічної діяльності не є достатньо достовірним. Українська практика на зламі століть підтверджує це: інфляція, яка інколи може сягати значних показників, спотворює відповідні оцінки. Протягом року державна емісія може призвести до радикального збільшення кількості грошей в обігу. Отже, з макроекономічного погляду гроші мають дещо більш умовне значення: це передусім регулятивний інструмент, і відносно менше значення має їх функція еквівалента власності. Тому застосовуються оцінки в так званих зіставних цінах, які прямо відповідають реальному продукту, тобто ВВП. Максимізація реального ВВП і є головною метою регулюючої та господарської діяльності держави в системі міжнародного співробітництва

<< | >>
Источник: Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Еще по теме Пріоритети міжнародної економічної діяльності для суб’єктів мікро- та макроекономічного рівнів:

 1. 1.3.1. Критерії класифікації суб’єктів міжнародної економічної діяльності
 2. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України
 3. ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 4. Регулювання міжнародної економічної діяльності в державі
 5. Чорноморський вектор міжнародної економічної діяльності
 6. 1.2.1. Класифікація форм міжнародної економічної діяльності
 7. ПРИРОДА, ЗМІСТ ТА ЦІЛІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 8. Кейнсіанські концепції міжнародної економічної діяльності
 9. Науково-технічна та інформаційна політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності
 10. 4.1.1. Основи періодизації міжнародної економічної діяльності України
 11. 2.1.1. Торгівля товарами в системі міжнародної економічної діяльності
 12. 1.1.1. Предмет курсу: природа та визначення міжнародної економічної діяльності