>>

ПРО КНИГУ

Написання підручника, а тим більше першого підручника з навчального курсу, є справою складною і відповідальною. Адже для того, щоб створити справді корисну для підготовки економістів-міжнародників книгу, треба не тільки володіти великою ерудицією, тримати руку на пульсі життя, а й мати готовність до надзвичайно кропіткої роботи.

Щодо курсу «Міжнародна економічна діяльність України», то створення подібної праці — особливо актуальне завдання.

У сучасних умовах розвитку українського суспільства відчувається велика потреба у кваліфікованих спеціалістах, що, у свою чергу, потребує оптимізації навчального процесу у вищих закладах освіти та поліпшення викладання економічних, і передусім міжнародноекономічних, дисциплін. Зазначимо, що досі в Україні не було підручника, присвяченого найбільш актуальній для майбутніх економістів-міжнародників комплексній проблематиці міжнародної комерційної та регулятивної діяльності, питанням міжнародної інтеграції України та її геоекономічних перспектив. Тому праця В. Є. Новицького є дуже своєчасною і потрібною.

Разом з тим підготувати підручник було надзвичайно важко: адже його написання вимагає від автора не тільки високої кваліфікації та широких знань, а й педагогічного хисту, враховування специфіки студентської аудиторії. Тому слід вітати, що спроба виконати зазначене завдання була здійснена відомим ученим В. Є. Новицьким, який уже багато років викладає у провідних вищих закладах освіти країни, підготував чимало кваліфікованих молодих спеціалістів, був науковим керівником у багатьох аспірантів, які успішно захистили дисертації.

Підручник складається з п’яти частин, у яких послідовно розглядаються загальні питання курсу — предмет, методологія, суб’єкти та об’єкти вивчення, форми міжнародної економічної діяльності, актуальні проблеми регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні, питання геополітики та міжнародної інтеграції держави в комплексі напрямів та інструментів цього процесу.

Особливо цінно, що автор вводить до об’єкта вивчення актуальні проблеми глобалістики, питання ресурсо-енергетичного балансу, міжнародних економічних відносин з приводу сировини, а також ті специфічні відносини, які породжуються екологічною небезпекою та які дедалі більшою мірою визначають сам характер світової економіки.

Написання підручника є складною й відповідальною працею ще й тому, що в ньому мають бути не тільки ґрунтовно охоплені всі значущі проблеми та питання, які стосуються тематики написання. Матеріал має бути викладений доступно для читача, максимально враховувати аудиторію, дещо випереджаючи її. Тому підготувати хороший підручник є справою набагато складнішою, ніж написати добру монографію.

На наш погляд, автор повністю впорався із поставленим завданням. Книга написана кваліфікованим фахівцем, із великою кількістю ілюстративного матеріалу. Привертає увагу логічність побудови підручника, наявність у ньому чітких структурних підрозділів, які є необхідними для видання подібного типу та рівня. Нарешті, хотілося б наголосити і на такому аспекті: авторові вдалося чітко витримати дистанцію між різними міжнародноекономічними курсами — міжнародними економічними відносинами, та прикладними дисциплінами — митною справою та ін. При цьому підручник написаний саме на матеріалах України, що робить його справді унікальною працею.

Хотілося б привітати й Київський національний економічний університет та факультет міжнародних економічних відносин. Адже сама ідея переосмислення традиційних курсів свідчить про творчий пошук університету, здатність до критичного погляду на процес викладання, а також про обґрунтованість відповідних оцінок. У результаті було створено дуже корисну для України книгу. Причому назва курсу «Міжнародна економічна діяльність України» є такою, що повністю відповідає його завданням і є більш коректною, ніж та, що вживалася раніше, — «Зовнішньоекономічна діяльність».

Вважаємо, що книга «Міжнародна економічна діяльність України» В. Є. Новицького добре прислужиться студентам, молодим фахівцям, усім тим, хто хотів би не тільки дізнатися про практичні механізми здійснення міжнародної економічної діяльності, а й отримати глибокі та систематичні знання з предмета. Переконані, що книга буде надзвичайно корисною для широкої читацької аудиторії. Вважаємо, що багато положень книги будуть корисними навіть для працівників бізнесу та державних службовців

| >>
Источник: Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Еще по теме ПРО КНИГУ:

 1. КАК ЗАСТАВИТЬ ЭТУ КНИГУ РАБОТАТЬ?
 2. Современный ученый, написавший книгу "Столкновение цивилизаций":
 3. Американский адмирал, советник президента США А. Мэхен опубликовал книгу:
 4. B. ЗАКОН ПРО ВИБОРИ
 5. 11.1. Поняття про комунікації
 6. ЗАКОН УКРАЇНИ Про об'єднання громадян
 7. Стаття 5. Законодавство про об'єднання громадян
 8. Стаття 20. Попередження про недопущення незаконної діяльності
 9. 1.1. Поняття про менеджмент і управління
 10. ПРО ОБСЄ/БДІПЛ
 11. ЗАКОН УКРАЇНИ Про політичні партії в Україні
 12. 4.2. Поняття про принцип управління
 13. Методи науки про політику
 14. Проблематика ПРО. Европейский сегмент.
 15. 21.1 Поняття про фактори ефективності
 16. Стаття 17. Повідомлення про заснування
 17. 19.1. Поняття про культуру та мистецтво управління
 18. 5.1. Поняття про організацію як відкриту систему
 19. 3.1. Поняття про систему управління та її складові
 20. 10.6. Поняття про «Систему планів компанії»