<<
>>

2.6. ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Сильні сторони

Можливості

• Наявність вільних виробничих потужностей та можливість відновлення виробництва за умови підвищення попиту;

• Забезпеченість науковими кадрами: в промисловості зосереджено майже п’яту частину фахівців, які виконують близько чверті загального обсягу наукових і науково-технічних робіт в країні;

• Наявність наукових і виробничих досягнень світового рівня: ракетно-космічних технологій, літакобудування, зварювання;

• Наявність власної мінерально-сировинної бази: поклади залізних і марганцевих руд, ртуті і урану, цирконію, вугілля, кам’яної солі, сірки, вапняків, ільменіту, граніту тощо • Залучення прямих іноземних інвестицій у високотехнологічні та середньо технологічні види діяльності

• Розвиток : авіа-космічного будування, фармацевтики тощо;

• Відновлення розвитку машино-, судо- та кораблебудування

• Імпортозаміщення на ринках споживчих товарів;

• Розширення розвитку малих та середніх переробних підприємств уздовж транспортних магістралей в регіонах України.

Слабкі сторони

Загрози

• Висока сировинна складова у структурі виробництва;

• Застарілі технології і висока зношеність основних фондів;

• Високий рівень матеріало- і енергоспоживання;

• Низька продуктивність праці;

• Недостатній освітянський і професійний рівень працівників;

• Недостатня інноваційна активність;

• Висока залежність від імпорту дорогих інвестиційних ресурсів;

• Значний негативний техногенний вплив на навколишнє середовище.

• Перетворення у сировинний додаток до розвинутих країн;

• Погіршення конкурентних переваг вітчизняних виробників на тлі підвищення вартості енергосировини і зниження цін на основні види експортної продукції;

• Згортання зовнішніх ринків;

• Різке зменшення власних фінансових ресурсів та кредитоспроможності підприємств.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 2.6. ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС:

 1. Промисловий комплекс Східного економічного району,його галузева структура і центри основних галузей
 2. Промисловий комплекс Карпатського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 3. Промисловий комплекс Подільського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 4. Промисловий комплекс Центрального економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 5. Промисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей, проблеми розвитку
 6. 1.6. Промислове виробництво
 7. 22.Промисловий переворот
 8. 21.Промисловий переворот
 9. 8.1. Поєднання фінансового та промислового капіталу: світові тенденції та завдання для України
 10. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
 11. Територіальна структура господарського комплексу України
 12. Региональный хозяйственный комплекс
 13. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
 14. 3. Топливно-энергетический комплекс
 15. 9. Транспортный комплекс
 16. 5. Машиностроительный комплекс
 17. 8. Агропромышленный комплекс