<<
>>

Реалізація національної екологічної політики

Завдання Результати Підвищення ефективності національної екологічної політики та стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій.

Перехід на європейські принципи екологічної політики.

Зменшення навантаження на навколишнє природне середовище, а саме зменшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на 30 %, та стабілізація викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел.

Досягнення належного стану водних ресурсів. Підвищення рівня екологічної безпеки.

Скорочення вдвічі частки населення, що не має постійного доступу до чистої питної води та основних санітарно-технічних засобів.

Підвищення лісистості території країни до 20 %, зокрема, в Поліссі до 40 %, Лісостепу -25 %, Степу - 9 %, Карпатах – 55 % та Криму -40 %, Північного Степу – 12% та Південного Степу -5%.

Збільшення використання екологічно безпечних видів транспорту, включаючи міський, на 50 %.

Зменшення обсягу утворення промислових відходів, насамперед небезпечних. Упровадження системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів. Доведення площі природно-заповідного фонду до 15 % території.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Реалізація національної екологічної політики:

 1. Підвищення ефективності національної екологічної політики та стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій.
 2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки.
 3. Завдання 4.1.4.2.: Посилення впливу інститутів громадянського суспільства на формування та реалізацію державної політики, вирішення питань місцевого значення
 4. Удосконалення національної політики протидії офшорним зонам
 5. Упровадження дієвої системи інформування населення з питань охорони та збереження навколишнього природного середовища, екологічної політики.
 6. 9. ПЛАНУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ
 7. Принцип екологічної зацікавленості та його використання у практиці управління
 8. 1.4. Реалізація національних інтересів в умовах лібералізації глобального торговельного середовища
 9. 5.3.2. Розвиток національної інноваційної системи
 10. Основні виміри національної безпеки України
 11. Шляхи встановлення національної валютної системи України
 12. 2.1.4. Геостратегічна специфіка національної участі в міжнародній торгівлі
 13. 4.1.5. Радянський період розвитку національної спеціалізації та міжнародної торгівлі
 14. 2.14.3. Трансформаційна специфіка національної участі в міжнародних ринках капіталів
 15. 2.14.3. Трансформаційна специфіка національної участі в міжнародних ринках капіталів
 16. Роль кредиту в умовах розвитку національної економіки та його межі
 17. Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації, 2011