<<
>>

Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.

Основні заходи:

розроблення законопроекту щодо запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування;

розроблення Концепції Державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2015 року;

розроблення Концепції Державної цільової соціальної програми “Трансплантація” на період до 2018 року;

розроблення Концепції Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2016 року;

продовження розроблення стандартів та протоколів надання медичної допомоги населенню;

реалізація централізованих заходів із забезпечення закладів охорони здоров’я в сільській місцевості автомобілями швидкої медичної допомоги;

реалізація заходів Державної цільової соціальної програми шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на 2008 – 2012 роки ;

розроблення Державної програми розвитку санаторно-курортної галузі на 2010 – 2020 роки;

запровадження сучасних методів та принципів організації та надання медичної допомоги із залученням міжнародних організацій

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.:

 1. Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.
 2. Підвищення якості охорони материнства і дитинства
 3. 5.1.3. Модернізація системи охорони здоров’я
 4. 4.2.1. Модернізація системи охорони здоров’я
 5. Диверсифікація джерел фінансування та організаційних засад функціонування системи охорони здоров’я
 6. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
 7. 5.1.2. Підвищення якості освіти
 8. Підвищення якості робочої сили
 9. Підвищення якості загальної середньої освіти
 10. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості.
 11. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах
 12. Підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення інноваційного характеру базової освіти