<<
>>

Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.

Основні заходи:

оптимізація кадрового, матеріально-технічного, методичного, фінансового та інформаційного забезпечення закладів охорони здоров’я у місті та на селі;

створення системи управління якістю медичної допомоги;

стимулювання підвищення кваліфікації лікарів та підготовки середнього і молодшого медперсоналу через посилення диференціації оплати праці шляхом перерозподілу її фонду в межах затверджених бюджетних видатків;

поліпшення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості на базі створення при центральних районних лікарнях комплексних виїзних бригад у складі спеціалістів різного профілю;

стимулювання закріплення медичних кадрів на селі шляхом надання службового житла;

створення умов для переходу вітчизняної медичної і фармацевтичної промисловості на інноваційну модель розвитку;

стимулювання вітчизняних та іноземних виробників ліків до створення науково-дослідних центрів по розробці високотехнологічної продукції на території України;

розширення інноваційної діяльності медичних і наукових організацій та розробки і впровадження ефективних медичних технологій;

формування цільових наукових програм за пріоритетними напрямами охорони здоров’я з метою підтримки здоров'я населення і формування здорового способу життя, розробки і упровадження нових ефективних технологій ранньої діагностики в практику системи охорони здоров'я;

удосконалення системи стандартизації в області охорони здоров'я з метою впровадження сучасних медичних технологій надання медичної допомоги при найбільш поширених захворюваннях;

розроблення заходів щодо спрямування діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби України в напрямі здійснення соціально-гігієнічного моніторингу, спрямованого на оптимізацію основних показників здоров’я населення;

запровадження сучасних методів, принципів організації та надання медичної допомоги;

гармонізація вітчизняного санітарного законодавства із законодавством країн ЄС та вимогами СОТ;

удосконалення системи стандартизації в галузі охорони здоров'я з метою упровадження сучасних медичних технологій надання медичної допомоги по найпоширеніших захворюваннях і захворюваннях, що завдають найбільшого збитку здоров'ю населення і соціальному благополуччю країни;

продовження розроблення стандартів та протоколів надання медичної допомоги населенню – реалізація Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року;

створення розгалуженої інфраструктури охорони здоров’я з метою забезпечення рівного доступу до стандартних послуг в усіх регіонах України;

підвищення мобільності служби швидкої медичної допомоги, включаючи розвиток санітарно-авіаційної швидкої медичної допомоги з оптимізацією термінів її надання і використанням ефективних методів лікування на до госпітальному етапі.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.:

 1. Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.
 2. Підвищення якості охорони материнства і дитинства
 3. 5.1.3. Модернізація системи охорони здоров’я
 4. 4.2.1. Модернізація системи охорони здоров’я
 5. Диверсифікація джерел фінансування та організаційних засад функціонування системи охорони здоров’я
 6. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
 7. 5.1.2. Підвищення якості освіти
 8. Підвищення якості робочої сили
 9. Підвищення якості загальної середньої освіти
 10. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості.
 11. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах
 12. Підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення інноваційного характеру базової освіти