<<
>>

2.10.9. Роль транспорту для міжнародної комерційної діяльності

Транспорт відіграє безальтернативну роль у процесі реалізації продукції, здійснення експортно-імпортних операцій, виробничих поставок, а також для переміщення робітників і спеціалістів.
Він є необхідною ланкою загального процесу економічного відтворення і в контексті міжнародної кооперації стає елементом зв’язку між учасниками поділу праці, який актуалізується у разі завершення (можливо, завершення на певному етапі) індивідуальної участі в коопераційному процесі.

Транспортні послуги завжди відображають цілий комплекс історичних, технічних, національних умов розвитку та виробничої діяльності. Відповідно до характеру науково-технічного прогресу з’являються специфічні види транспорту, виникають специфічні умови організації перевезень.

Міжнародна комерційна діяльність на транспорті пов’язана з перевезеннями пасажирів і вантажів. І оскільки особливу складність становить транспортне забезпечення саме товарної торгівлі, основну увагу приділимо саме цьому питанню.

Комерційна оцінка транспортної політики фірми, компанії тощо виходить з профілю її виробничої діяльності та відповідних потреб під час здійснення виробничих поставок (передусім сировини, матеріалів, комплектуючих, обладнання) і збуту виготовленої продукції, наявності чи відсутності транспортної мережі, географічного розташування виробничого об’єкта та цілі збутового призначення.

Важливе питання (виходячи з урахування об’єктивних обмежень на використання того чи іншого виду транспорту) — транспортні витрати. Вони охоплюють безпосередньо витрати на перевезення товару, транспортні тарифи, збори на митницях і в портах, адміністрування, складські послуги, технічні роботи із завантаження та відвантаження продукції, збереження товару в процесі перевезення, маркування, оформлення документації, пакування та перепаковування, пересортовування, здійснення операцій для участі в аукціонах, страхування товару під час перевезень та ін.

Безумовно, перед експортером та імпортером під час укладання міжнародної комерційної угоди щодо купівлі-продажу товару стоїть вибір: здійснити перевезення самотужки (з використанням власних, як правило, зафрахтованих, найнятих за певну винагороду механічних перевізників), або здійснити відповідне доручення транспортно-експедиторській фірмі, яка за відповідну винагороду здійснить всі необхідні послуги з доставки товару.

Але в будь-якому випадку, при плануванні способів відправлення вантажів та вибору транспорту необхідно враховувати низку основних чинників:

• технічні обмеження, які обумовлені якісними характеристиками товару (наприклад, великі габарити можуть унеможливити використання залізничного транспорту, вибухонебезпечні матеріали та вантажі не підлягають авіаперевезенням тощо);

• необхідні терміни доставки, які визначаються відповідно до здатності товару зберігати властивості у разі тривалого зберігання, а також до технологічних вимог конкретних виробничих процесів;

• необхідність дотримання вимог безпеки та зберігання споживчих якостей вантажу з урахуванням усіх необхідних технічних операцій;

• відстань і маршрут перевезення (наприклад, необхідно враховувати, йдеться про сполучення між двома пунктами всередині континенту чи про перевезення вантажу до іншого континенту; разом з тим достатньо велика відстань навіть на території одного континенту може визначити вибір морського транспорту, якщо є зручні виходи до портів);

• вартість перевезень або транспортні витрати (найшвидший вид транспорту — авіаційний — є і найдорожчим, тоді як найповільніший (якщо брати до уваги реально використовувані транспортні засоби) вид транспорту — морський — є найдешевшим).

Суб’єктність у сфері пропозиції послуг щодо транспортного забезпечення торгівлі вирізняється значною диверсифікацією. Протягом останніх десятиліть поширилася міжнародна діяльність спеціалізованих транспортно-експедиторських фірм, які здійснюють широкий комплекс послуг та дають змогу виробникам і споживачам сконцентрувати свою діяльність на профільних для себе операціях.

Перелік видів послуг, які надаються транспортно-експедиторськими фірмами, є досить значним і охоплює:

• вивчення кон’юнктури світового, регіональних та національних транспортних ринків, проведення комплексного маркетингового дослідження транспортного ринку;

• комплексну логістику, визначення оптимальних маршрутів транспортування вантажів;

• здійснення фрахтування, укладення та допомогу при укладенні транспортних контрактів;

• організацію завантажувальних та відвантажувальних робіт;

• організацію складування вантажів;

• оформлення необхідної документації, у тому числі передбачену митними процедурами, та підготовку дозвільних, технічних, товаросупроводжувальних документів;

• надання консультацій замовникам;

• контроль за проходженням вантажів до місця призначення, у тому числі контроль за процесом власне транспортування, завантаження та відвантаження, складування тощо;

• здійснення розрахунків, які пов’язані з транспортуванням вантажів, фрахтом тощо;

• організацію страхувального забезпечення перевезень.

Міжнародні перевезення пасажирів (туристів, мандрівників) різними видами транспорту пов’язані з їхніми діловими поїздками, відвідуванням, бажанням відпочити, ознайомитися з пам’ятками культури та життям людей інших країн, а також із перевезенням людей, які виїжджають на постійне місце проживання в інші країни

<< | >>
Источник: Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Еще по теме 2.10.9. Роль транспорту для міжнародної комерційної діяльності:

 1. 2.10.5. Залізничний транспорт: сучасні тенденції та роль у міжнародній економічній діяльності
 2. Пріоритети міжнародної економічної діяльності для суб’єктів мікро- та макроекономічного рівнів
 3. 2.4.4. Нормативна регламентація комерційної діяльності
 4. 2.15.3. Акціонерні форми та засоби транснаціоналізації комерційної діяльності
 5. 2.15.3. Акціонерні форми та засоби транснаціоналізації комерційної діяльності
 6. ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 7. Регулювання міжнародної економічної діяльності в державі
 8. Чорноморський вектор міжнародної економічної діяльності
 9. ПРИРОДА, ЗМІСТ ТА ЦІЛІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 10. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України
 11. Підвищення ефективності діяльності морського та річкового транспорту.
 12. Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України
 13. Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України
 14. 1.2.1. Класифікація форм міжнародної економічної діяльності
 15. 1.3.1. Критерії класифікації суб’єктів міжнародної економічної діяльності