<<
>>

Розроблення і впровадження у виробництво енергоефективних технологій та обладнання

Основні заходи:

формування ефективно діючої системи державного управлянні сферою енергозбереження;

створення вертикально-інтегрованої структури державного управління і регулювання у сфері енергоефективності та енергозбереження із законодавчим закріпленням функціональних обов’язків, способів підпорядкування і ініціативних можливостей всіх її ієрархічних рівнів;

забезпечення скорочення споживання природного газу та заміщення природного газу споживанням вугілля на підприємствах паливно-енергетичного комплексу;

започаткування міжнародних інвестиційних проектів за межами України відповідно до укладених договорів, зокрема щодо реалізації проектів з розвідки, розробки та експлуатації родовищ вуглеводнів в Єгипті, ОАЕ та Лівії;

укладання двосторонніх договорів з країнами, де видобувається природний газ та нафта, з метою диверсифікації джерел надходження таких ресурсів, у тому числі шляхом отримання прямого доступу до розробки їх родовищ;

розроблення нормативних документів щодо запровадження складення на постійній основі фактичного та прогнозованого енергетичного балансу держави, моніторингу його показників;

впровадження сучасних технологій дегазації шахтного метану та його подальшого використання;

впровадження енергоефективних технологій з переробки вугілля;

розроблення заходів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств;

розвиток ринку енергозберігаючих технологій та послуг;

запровадження порядку сплати за споживання палива за калорійним еквівалентом;

впровадження сертифікації та маркування енергетичного обладнання;

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на розроблення і впровадження у виробництво енергоефективних технологій та обладнання;

розроблення механізмів стимулювання запровадження енергоефективних технологій та енергозберігаючого обладнання;

спрямування державних інвестицій за відповідними бюджетними програмами на здійснення заходів з енергозбереження;

ведення обліку споживання енергоресурсів у невиробничій сфері із пріоритетним здійсненням на конкурсній основі державних закупівель найбільш енергоефективного обладнання, насамперед вітчизняного виробництва;

посилення відповідальності суб’єктів господарювання за нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

впровадження енергозберігаючого технологічного обладнання нового технічного рівня;

освоєння ресурсів вуглеводнів українського сектору Чорного та Азовського морів;

створення резерву ядерного палива та ядерних матеріалів;

розроблення та здійснення заходів із приєднання енергосистеми України до об’єднання енергосистем європейських країн;

продовження будівництва магістральних та розподільних електричних мереж згідно із затвердженими програмами;

продовження реконструкції та модернізації енергоблоків ТЕС;

продовження строку експлуатації енергоблоків АЕС;

диверсифікація джерел постачання ядерного палива;

будівництво нових маневрених енергоблоків АЕС;

розвиток уранового та цирконієвого виробництв;

модернізація електростанцій
<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України.
Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Розроблення і впровадження у виробництво енергоефективних технологій та обладнання:

 1. 4.3.1. Створення передумов впровадження конкурентоспроможних технологій
 2. Підвищення ефективності національної екологічної політики та стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій.
 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ
 4. 3.1. Теоретичні основи розроблення Державної регіональної економічної політики
 5. 4.6.2. Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій
 6. Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів
 7. ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
 8. Методи визначення економічної ефективності від впровадження природозахисних пристроїв
 9. Модернізація та розвиток залізничного транспорту, впровадження на залізницях України швидкісного руху пасажирських поїздів
 10. 3.2.1. Міжнародний рух технологій: предмет і сучасні тенденції
 11. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах
 12. 15.4. Технологія прийняття управлінських рішень
 13. 21.3. Технологія управління конфліктами
 14. Впровадження якісної вищої освіти та активізація наукової діяльності у вузах.
 15. Політичні рішення і технологія їх реалізації
 16. Особливості використання індивідуальних та загальних політичних технологій