<<
>>

Розвиток демократії

Основні заходи:

впровадження механізмів здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади і посадових осіб;

забезпечення повного і своєчасного виконання вимог законодавчих та нормативних актів у сфері демократизації суспільства; здійснення аналізу виконання Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, удосконалення положень зазначеної Концепції;

широке залучення до прийняття суспільно значимих рішень та підвищення ефективності діяльності громадських рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади;

забезпечення системного роз’яснення органами виконавчої влади цілей, змісту та механізмів реалізації державної політики, застосування інших форм забезпечення прозорості державної політики;

розроблення порядку оприлюднення інформації про благодійну діяльність та розширення доступу до такої інформації;

залучення неурядових організацій до надання соціальних послуг за рахунок державного і місцевих бюджетів;

визначення послуг, які можуть бути делеговані недержавним суб’єктам надання послуг;

удосконалення системи підготовки фахівців служб та закладів, які надають соціальні послуги, з включенням в цю систему фахівців недержавних організацій;

визначення основних напрямів і форм державної підтримки волонтерського руху

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Розвиток демократії:

 1. Консенсусна модель демократії А. Лейпхарта.
 2. 1.4.3. Перехід до демократії. Умови переходу
 3. 1.4.1. Витоки і сутність демократії
 4. Класична теорія демократії Нового часу
 5. 1.4.2. Історичні форми та емпіричні моделі демократії
 6. 3.9.2. Загрози реальній демократії та її захист
 7. 3.9.3. Громадянське суспільство як царина демократії
 8. 3.9.1. Поняття демократії, її можливості та межі використання
 9. Розділ третій. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТІЇ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
 10. Партиципаторні теорії демократії (демократія участі)
 11. 5. Швейцарія: країна громадянської консолідації та прямої демократії
 12. 4.2. Людина і сталий розвиток
 13. 1.2. Розвиток громадянського суспільства
 14. 14.3. Розвиток підприємництва в сільському господарстві
 15. 5.1. Суспільство, людина і сталий розвиток