<<
>>

5.4. Секторальні перетворення в промисловості

Завдання Результати Концентрація державної підтримки на пріоритетних напрямах розвитку промисловості Збільшення частки покриття внутрішнього попиту на промислову продукцію товарами вітчизняного виробництва до 70%.

Зменшення частки сировинної продукції та конструкційних матеріалів низького ступеня переробки у структурі виробництва році до 30%.

Збільшення питомої ваги інноваційної продукції в структурі промислового випуску до 16%. Посилення ролі науки та інновацій у структурній перебудові в промисловості Зростання виробництва промислових товарів високого рівня технологічної обробки із доведенням високотехнологічного сектора до 15,0%

Підвищення рівня інновативності промислового виробництва високотехнологічної продукції (частка інноваційних витрат в обсязі реалізації 6%)

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 5.4. Секторальні перетворення в промисловості:

 1. Посилення інституційно-інвестиційної складової розвитку промисловості
 2. Екологічні проблеми хімічної промисловості
 3. Перетворення грошей у капітал
 4. 5.3. Кардинальне підвищення інноваційної складової розвитку та модернізація промисловості
 5. 5.4.2.: Посилення ролі науки та інновацій у структурній перебудові промисловості
 6. 5.4.1.Концентрація державної підтримки на пріоритетних напрямах розвитку промисловості
 7. Відновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для промисловості
 8. 14.4. Державна підтримка аграрної сфери та аграрних перетворень
 9. 28. Перетворення США у провiдну iндустрiальну державу свiту
 10. 2.16.6. Специфічні форми підприємницької транснаціоналізації в умовах ринкових перетворень
 11. 2.16.6. Специфічні форми підприємницької транснаціоналізації в умовах ринкових перетворень
 12. 24.3. Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до соціально орієнтованої змішаної економіки
 13. 8.3. Підвищення ефективності економічних процесів за рахунок застосування новітніх механізмів використання грошей та їх функціонального призначення на етапі розвитку інтеграційних процесів та глобальних перетворень світової економіки
 14. ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
 15. 4.3.1. Створення передумов впровадження конкурентоспроможних технологій
 16. Промисловий комплекс Центрального економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 17. Агропромисловий комплекс Придніпровського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення
 18. Резюме