<<
>>

Скорочення масштабів соціального сирітства, дитячої безпритульності та бездоглядності

Основні заходи:

розвиток системи комплексного (соціального, медичного тощо) патронажу сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах, неповних сімей з неповнолітніми дітьми, а також соціально неблагополучних сімей;

посилення підтримки прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, а також нагляду та контролю за умовами утримання і виховання дітей в цих сім’ях (місцевими держадміністраціями та недержавними організаціями);

розвиток мережі та забезпечення притулків для дітей і центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, а також служб у справах дітей кваліфікованими кадрами; підвищення статусу працівників, які надають соціальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, безпритульним тощо, шляхом поліпшення умов праці та удосконалення системи її оплати;

подальше удосконалення організаційно-правових механізмів усиновлення; пріоритетне сприяння усиновленню громадянами України;

удосконалення процедур міждержавного усиновлення шляхом ратифікації Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення;

збільшення фінансування заходів щодо соціального захисту дітей–сиріт та бездоглядних дітей;

удосконалення системи фінансування потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та запровадження фінансування за принципом “гроші ходять за дитиною”.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Скорочення масштабів соціального сирітства, дитячої безпритульності та бездоглядності:

 1. 24.3. Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до соціально орієнтованої змішаної економіки
 2. 3. Взаємозв’язок політичних, економічних та соціальних реформ в Україні. Інститут соціального партнерства
 3. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
 4. 4.2.7. Підтримка соціально-вразливих верств населення
 5. 54. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
 6. Тема 8. Економічна і соціальна політика
 7. 10. МОТИВАЦІЯ – СОЦІАЛЬНА ОСНОВА МЕНЕДЖМЕНТУ
 8. 15. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
 9. 14.4. Соціально-психологічні методи менеджменту
 10. 14.4.4. Соціальне планування як ефективний психологічний метод управління
 11. 49. ФАХІВЕЦЬ-ОРГАНІЗАТОР СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 12. Забезпечення громадян житлом із фонду соціального призначення
 13. 1.2. Політика як соціальне явище
 14. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 15. Адресна підтримка соціально вразливих верств населення.