<<
>>

1.2.8. Спільне розв’язання економічними засобами глобальних проблем розвитку

Міжнародна економічна діяльність не вичерпується акціями, спрямованими на отримання прибутків та розв’язання завдань виключно виробничо-технологічного характеру. Нині світове співтовариство дедалі більшу увагу концентрує на спільному розв’язанні економічними засобами глобальних проблем розвитку.
Особливо значущою такою проблемою є екологічна. Це пов’язано з виникненням реальних загроз деградації екосистем, знищення багатьох видів рослинного та тваринного світів, глобального потепління, забруднення атмосфери та Світового океану. Такі проблеми неможливо розв’язати без участі всіх або принаймні більшості країн.

Прикладом спільних міжнародних зусиль, спрямованих на подолання глобальної загрози, є спільні дії багатьох країн щодо зниження викидів в атмосферу газів, які руйнують озоновий шар, відповідно до конкретних рішень, прийнятих у грудні 1997 р. в Кіото (Японія). Серед інших глобальних проблем, які стають предметом широкого міжнародного співробітництва, — подолання голоду, протидія поширенню СНІДу, інших небезпечних захворювань.

Розвиваючи ідею про умовність класифікації форм міжнародної економічної діяльності, відзначимо, що в багатьох випадках видається неможливим та недоцільним провести чітке розмежування між масштабними технологічними проектами, спрямованими на розвиток технологій майбутнього, та спробами розв’язання глобальних проблем позаекономічного характеру. Наприклад, у 1996 р. у Хараре (столиці Зімбабве) проводився Всесвітній Сонячний саміт, на якому вирішувалися практичні питання впровадження Всесвітньої програми використання сонячної енергії до 2005 р.

<< | >>
Источник: Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Еще по теме 1.2.8. Спільне розв’язання економічними засобами глобальних проблем розвитку:

 1. Шляхи розв’язання глобальних проблем людством
 2. 27.3. Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем та розвитку світогосподарства
 3. 27.2. Глобальні проблеми і шляхи їх розв’язання людством
 4. 1.4. Спрямування державної служби на розв'язання проблем людини
 5. 8.3. Підвищення ефективності економічних процесів за рахунок застосування новітніх механізмів використання грошей та їх функціонального призначення на етапі розвитку інтеграційних процесів та глобальних перетворень світової економіки
 6. 7.1. Поняття економічного потенціалу та його роль для економічного розвитку регіону
 7. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 8. Диференціація економічних районів України за рівнем соціально-економічного розвитку. Депресивні території
 9. Небезпека глобальних проблем
 10. Класифікація глобальних проблем
 11. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
 12. Джерела подолання глобальних проблем
 13. Сущность и типология глобальных проблем
 14. 29. Загальна характеристика сучасних економічних проблем
 15. 27.1. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем
 16. Тема 24. Экономические аспекты глобальных проблем современности
 17. Политологическое измерение глобальных проблем
 18. Пути решения глобальных проблем современности
 19. Сущность глобальных проблем и международное сотрудничество