<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Кримінальний Кодекс України від 01.09.2001 р. http://zakon.rada.gov.ua (23.04.2011р)

2. ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.12.2002р.

№249-ІV. http://zakon.rada.gov.ua(23.04.2011р)

3. ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. №959-ХІІ. http://zakon.rada.gov.ua(23.04.2011р)

4. Розпорядженя Кабінету Мiнiстрiв України від 14 березня 2001 р. N 79-р. зі змінами та доповненнями від 1 квітня 2005р № 82 та від 1 лютого 2006 р. № 44.

5. Абуова І. Аналіз світового досвіду по оподаткуванню і до контрольних іноземних компаній, 31.05.2008, www.uaffshore.com (28.11.2010р)

6. Амбарцумова А.і Стерлігова С. «1000 термінів ринкової економіки» - 2005р.- 243 с.

7. Аксьонов Д. Можливості сучасного офшорного бізнесу // Фінансовий ринок України, 2009р., №11. – с.38-41

8. Андропов К.М.Оффшорные фирмы в международном бизнесе. — М., 2010. – 180с.

9. Бабанін В. Міжнародний досвід ведення і регулювання міжнародного бізнесу. -- http://www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/033.htm (25.02.2011р).

10. Базилевич В. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки/ Базилевич В., Мазур І.//Економіка України.-2009.-№ 8.-С.36-44.-(Упр. економікою: теорія та практика).

11. Беднарчук Г. Особливості придбання товарів в офшорних зонах// Дебет-Кредит – 2009 р. №8 с.36-38, 43-44

12. Бірковський Д. Застосування офшорних компаній в Україні. Харків: Ранок, 2008, -- 165с.

13. Богомов О.Т. Світова економіка в еру глобалізації. – М.: Экономика, 2007, -- 396с.

14. Бугаєнко А.В. Офшорні юрисдикції як ідеальне середовище для легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом // Економічна наука. – 2010.--№10. – с.78-80.

15. Варнавський Н. В. Характерні риси офшорних зон // Єкономіка та бізнес.

– 2008. -- №4. – с. 32-45

16. Волкова Ю. А. Розвиток офшорних центрів у системі міжнародного бізнесу// Формування ринкових відносин в Україні, 2010, №1.- с. 43-48.

17. Галкін І. Офшорні зони: легальні та нелегальні цілі використання // Економічний вісник, 2009р., №3. – с. 38-42

18. Галкін І. Як вдосконалити законодавство України? // Право України – 2009 р. №3, с.70-75.

19. Гетманцев Д. Можливості та перспективи офшорного бізнесу // Фінансовий ринок України, 2010р,№5. – с. 27-28

20. Горбуша А.Р. Офшорний бізнес і створення компаній за кордоном. – М. 2009р. – 158с.

21. Гриценко С. Чемодан – вокзал - зона, 2008р, №55. – с. 28-29

22. Денберг Р.Л. Міжнародне оподаткування: скорочений курс. — М., 2007. -- 246с.

23. Драганова А. Деловой акцент // www.glasweb.com (28.11.2010р)

24. Євланчик О. Громадянином бути зобов’язаний // Юридична газета, -- 2010р., №9. – с. 33-36.

25. Загородный Т. Чим закінчиться боротьба з офшорними компаніями? // Хрещатик. – http://www.kreschatic. kiev. ua/ua

/3490/art /1239037840.html (28.11.2010 р)

26. Захожай В. До проблеми: статистичне забезпечення кредитного ринку // Персонал– 2009 - №5 ст. 78-83.

27. Костіцин К. Р. Швейцарія узаконила банківську таємницю // Галицькі контракти, 2003р, №49. – с. 12

28. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка. – Навчальний посібник. Вид. 2-ге, перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2009, - 672 с.

29. Кузнєцов К. Криза змусить боротися з офшорами? Економічна правда. – 28.04.2009 http://www.epravda.com.ua/publications./49f6bdb2102b5/ (28.11.2010р)

30. Кузнєцов К. Пасивна Україна // ЕП. – 22.02.2010. http://www.epravda.com.ua/publications/4b7eb4104cbca/ (28.11.2010р)

31. Кумок С. І. Офшорні компанії. Обзори, коментарі, рекомендації -- М. 2010р. – 256с.

32. Лазарева О. Офшорні горизонти // Юридична газета – 2008 р. №21, с.19.

33. Локатарева.

Є.В. міжнароде оподаткування та офшорні центри http://www.twirpx.com (28.11.2010р.)

34. Москаленко Н. В. Проблеми, зумовлені функціонуванням офшорних юрисдикцій та шляхи їх розв’язання // Гроші, фінанси і кредит. – 2009р. – с. 117-121.

35. Орєхов О.А. Офшорні бізнес: місце, роль і форми в сучасних міжнародних економічних відносинах. / / Зовнішньоекономічний бюлетень, 2010, № 7, с.77-81.

36. Посторонній С. Офшорні зони: деякі аргументи на користь платників податків // Бізнес. – 2009. – № 61 – с. 56-58

37. Сердінов Е.М. Міжнародний офшорний фінансовий сектор. / / Банківська справа, 2009, № 10, с.14-18.

38. Супрун Л. Офшорні компанії у сучасній діловій практиці //

Юридичний журнал – 2011 р. №1, с.55-57

39. Сирник О. Про деякі наслідки торгівлі металопродукцією через офшорні зони // Економіка України, 2010, №6. – с. 73-78

40. Струк О. Друга батьківщина // Галицькі контракти. –

kontrakty.com.ua/show/.../18200911746.html (23.03.2011р)

41. Турчинов О. В. Тіньова економіка: закономірності, механізми функціонування, методи оцінки. - К., 2009. – 195 с.

42. Тривус А.А. Податки як зброя економічної політики. — Баку, РИО АС ПС, 2008. – 239с.

43. Ронин Р. Своя розвідка: способи вербування агентури, методи проникнення в психіку, форсований вплив на особистість, технічні засоби схованого спостереження і знімання інформації: Практ. посіб. – М.: Харвест, 2000. – 368 с.

44. Рубан О. Про популярність офшорів серед вітчизняних бізнесменів // Контракти - 2009 - №49 ст. 36-38.

45. Хейфец Б.А. Офшорні юрисдикції в глобальній та національній економіці – М.:ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. – 335с.

46. Чернявський С.П. Основні риси сучасного ринку офшорних послуг. / / Банківська справа, 2009, № 4, с. 56-58.

47. Черепухина Н. Правила офшорного бізнесу// Ринок капіталу. – 2008. -- № 11. – с. 68.

48. Шелудько Н.

М. Проблеми тіньової економіки в Україні // Фінанси України. - 2010. - №9. - С. 80-86.

49. Шонджиєв Б. Сучасний офшорний бізнес та проблеми боротьби з відмиванням «брудних» грошей // Світова економіка ХХІ століття: Нові проблеми та рішення (збірник статей) М.:Фінансова академія при уряді РФ, 2006, -- 205с.

50. Barber H. Tax Havens Today. The Benefits and Pitfalls of Banking and Investing Offshore. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2007.

51. Desai M., Foley C, Hines J. The Demand For Tax Haven Operations//Journal of Public Economics. 2007. November.

52. McCann H. Offshore Finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

53. Cassard M. The Role of Offshore Centers in International Financial Intermediation. IMF Working Paper. 2008. N. 107.

54. World Investment Report. N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2005, 2010. www.unctad.org/.../webflyer.asp?docid (02.02.2011р.).

55. Sullivan MA. Offshore Explorations: Caribbean Hedge Funds//Tax Notes. Part 1. 2008. January 7. Part 2. 2008. January 14.

56. Harmful Tax Competition. An Emerging Global Issue. Paris: OECD, 2007.—р.309.

57. Towards Global Tax Cooperation. Progress in Identifying Harmful Tax Practices. Paris: OECD, 2008.—р.298.

58. Report on Non-Coopcrative Countries and Territories. FATF, 2006 (http:// www.fatf-gafi.org/dataoecd/57/22/33921735.pdf).

59. Report of the Working Group on Offshore Centres. Financial Stability Forum, 2009.—р.98

60. Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and ActionPlan. W.: UN, WB, 2007

61. Доповідь А/55/1 Генерального секретаря про роботу Організації на п'ятдесятп'ятої сесії Гснсрачиюй Асамблеї ООН 30 серпня 2000 Нью-Йорк: ООН. 2000.—с.212

62. Міжнародне «антиофшорне» регулювання: Сучасний стан та перспективи. М.:Roche & Duffay, 2008.с.—196.

63. Веб-сайт компанії COMPANY EXPRESS GROUP http://www.company-express.com.ua/vse_ob_offshore/offshore_faq (05.02.2011р.)

64. Веб-сайт компанії Ua-offshore http://www.ua- offshore.com/services /registration (05.02.2011р.)

65. Веб-сайт компанії TJ Advice http://www.tjadvice.com/ru (28.11.2011р.)

66. Території з особливим режимом оподаткування .

– forex-invest.org

67. Принципи функціонування міжнародних офшорних зон та розкриття механізму участі компаній в офшорних зонах (схематично). Українскі підприємства в офшорних зонах (приклади) та українське й міжнародне регулювання проблеми відмиваня капіт -- http://www.twirpx.com/file/178015/ (22.02. 2011р.)

68. Енциклопедія офшорного бізнесу . М.: НПК-ВЕСТА, 2008р. – 512с.

69. http://aratta.net.ua/news_ua.php?id=6381 (28.11.2011р.)

70. www.lowtax.net.

71. www.pnalog.ru.

72. www.garant.ru.

73. www.consultant.ru.

74. www.imf.org.

75. www.antioffshorc.com.

76. www.vedomosti.ru.

77. www.offshore-tax-planning.com.

78. www.occd.org.

79. www.myoffshoreaccounts.com

<< |
Источник: Дипломна робота. Офшорні зони та їх роль в економіці держави. 2011

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. 5.2.4. Стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії
 2. Розвиток нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії
 3. Джерела особистих доходів
 4. Доходи домогосподарств та їх джерела
 5. Джерела подолання глобальних проблем
 6. Диверсифікація джерел фінансування освіти
 7. Економічні суперечності джерело соціально-економічного прогресу
 8. 2.9. Витоки та джерела вивчення управлінської думки в Україні
 9. 4.7.4. Використання переваг членства в СОТ
 10. 16.3. Використання інформації в основних функціях менеджменту
 11. Диверсифікація джерел фінансування та організаційних засад функціонування системи охорони здоров’я
 12. 7.2.3. Охорона і використання природних ресурсів
 13. Водні ресурси України, їх значення та регіональні проблеми раціонального використання
 14. Множинність використання офшорних зон
 15. 3.9.1. Поняття демократії, її можливості та межі використання
 16. Використання потенціалу України із розширення середньо технологічних виробництв
 17. Особливості використання індивідуальних та загальних політичних технологій
 18. Принцип екологічної зацікавленості та його використання у практиці управління
 19. Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів
 20. Завдання 4.1.5.4.: Підвищення ефективності використання державної власності