<<
>>

Створення системи ефективного захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф

Основні заходи:

створення підрозділів місцевої пожежної охорони для протипожежного захисту населення у сільській місцевості;

виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами;

виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, у тому числі забезпечення будівництва нового безпечного конфайнменту об’єкта “Укриття” та сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП – 2) Чорнобильської АЕС;

реабілітація радіоактивно забруднених територій;

виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку цивільного захисту на 2009 – 2013 роки;

створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером “112”;

створення спеціальних регіональних центрів швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

виконання Державної цільової соціальної програми протимінної діяльності на 2009 – 2014 роки;

прийняття та реалізація Кодексу цивільного захисту України;

забезпечення контролю за впровадженням на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, створення та забезпечення надійного зберігання страхового фонду документації на потенційно-небезпечних об’єктах;

забезпечення впровадження рекомендацій місії МАГАТЕ з оцінки ефективності діяльності Держатомрегулювання (місія IRRS);

підготовка та презентація Національної доповіді України “Про виконання Україною зобов’язань, що випливають з Конвенції про ядерну безпеку” та участь делегації України у нарадах країн-сторін Конвенції;

забезпечення підвищення безпеки діючих АЕС;

створення системи поводження з високоактивними відходами від переробки відпрацьованого ядерного палива;

імплементація положень “Меморандуму між Україною та ЄС про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі” за напрямом “ядерна безпека”.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Створення системи ефективного захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф:

 1. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
 2. 5.3.3. Посилення ролі науки та інновацій у збереженні довкілля та ефективному використанні природних ресурсів
 3. Упровадження дієвої системи інформування населення з питань охорони та збереження навколишнього природного середовища, екологічної політики.
 4. Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом
 5. Тема № 3. Природно-ресурсный потенциал, население и трудовые ресурсы мира
 6. 1.6. Система соціального захисту в Україні
 7. 22.4. Відмінності в системах управління персоналом залежно від моделі ринку праці
 8. 4.6. Створення сучасної інноваційної системи
 9. 4.6.1. Створення конкурентоспроможної системи генерування знань
 10. Пороки “техногенной цивилизации”
 11. Створення грошової системи України
 12. Створення і розвиток грошової системи україни
 13. 4.3. СТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 14. Створення сучасної системи безперервної освіти, підготовки і перепідготовки професійних кадрів
 15. Упровадження системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів.
 16. Створення та забезпечення належного функціонування системи суспільного телебачення і радіомовлення