<<
>>

Створення сучасної мережі зв’язку

Основні заходи:

приведення системи нумерації телекомунікаційних мереж у відповідність з європейськими стандартами;

забезпечення доступу населення України до загальнодоступних телекомунікаційних послуг шляхом розвитку та модернізації телефонної мережі загального користування з використанням новітнього телекомунікаційного обладнання;

забезпечення еволюції мереж загального користування (насамперед, телефонної мережі) до платформи мереж наступних поколінь з повною заміною аналогового обладнання на цифрове;

створення сучасних широкосмугових мультисервісних транспортних мереж на базі єдиних протоколів, сумісних з родиною IP-протоколів;

впровадження “транспортних коридорів” для пропуску міжнародного телекомунікаційного трафіку через територію України;

розвиток широкосмугового абонентського доступу з використанням перспективних технологічних рішень: волоконно-оптичних ліній, технологій пасивної оптичної мережі, радіотехнологій доступу;

розвиток мультимедійних конвергованих телекомунікаційних послуг, насамперед, “трійкових послуг” (Triple services Play) – пакетне передавання голосу (VoIP), відео на запит та Інтернет-телебачення (IPTV), широкосмуговий доступ до мереж на базі IP-протоколу, у тому числі – до всесвітньої мережі Інтернет;

ефективне використання радіочастотного ресурсу України із застосуванням перспективних технологій;

впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні та забезпечення доступу всіх верств населення до програм мовлення;

наукове забезпечення розвитку галузі зв’язку та наукова підтримка процесу створення Національної системи супутникового зв’язку;

удосконалення мережі поштового зв’язку, впровадження новітніх технологій оброблення, пересилання поштових відправлень, комплексної механізації, автоматизації, комп`ютеризації виробничих процесів;

забезпечення доступності користувачів до універсальних послуг поштового зв’язку, розширення спектру сучасних послуг поштового зв’язку та фінансових послуг на всій території України;

поступова оптимізація мережі поштового зв’язку із забезпеченням кількості об’єктів поштового зв’язку з реальними обсягами обслуговування, ліквідація збиткових та впровадження пересувних відділень поштового зв’язку;

удосконалення тарифів у сферах надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг, універсальних послуг поштового зв’язку та розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань, що регулюються державою, шляхом запровадження окремого обліку витрат по наданню цих послуг при визначені їх собівартості;

забезпечення захисту прав споживачів послуг зв’язку шляхом посилення контролю за якістю наданих послуг;

забезпечення зв’язком центральних органів виконавчої влади та обласних державних адміністрацій в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану – утворення казенного підприємства “Укрспецзв’язок” на базі філії спеціалізованого електрозв’язку ВАТ “Укртелеком

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Створення сучасної мережі зв’язку:

 1. 4.6. Створення сучасної інноваційної системи
 2. Створення сучасної системи безперервної освіти, підготовки і перепідготовки професійних кадрів
 3. 26.1. Світогосподарські зв’язки та їх форми
 4. Міжнародні економічні зв’язки в українській історії: ретроспектива та сучасність
 5. 4.1.4. Зовнішні зв’язки колоніального періоду
 6. Розподіл як ланка взаємозв’язку між виробництвом і споживачами
 7. Економічні зв’язки України з країнами світу, їхня суть, структура, проблеми і перспективи розвитку
 8. 1.2. Основні школи і напрями сучасної політології
 9. 22.2. Механізм функціонування сучасної капіталістичної змішаної економіки
 10. Цюрупа М.В., Ясинська B.C.. Основи сучасної політології, 2009
 11. Екологічні обмеження зростання відкритої економіки в контексті сучасної глобалістики