<<
>>

Створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Основні заходи:

удосконалення нормативно-правової бази щодо будівництва (придбання) доступного житла;

реалізація Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на період 2009 – 2016 років;

прийняття та реалізація Містобудівного кодексу України (щодо врегулювання питань містобудівних відносин, спрощення дозвільних процедур, створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності в будівельній галузі);

прийняття основних засад державної житлової політики;

забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

забезпечення методологічного та організаційного супроводження комплексних регіональних програм розвитку житлового будівництва з визначенням заходів щодо будівництва доступного житла;

розроблення Порядку використання коштів Стабілізаційного фонду на надання кредитів для завершення будівництва житла, яке здійснюється із залученням іпотечних кредитів;

розроблення нормативно-правових актів для створення іпотечних компаній як небанківських фінансових установ, виключним видом діяльності яких є набуття права вимоги за іпотечними боргами та іншими борговими зобов’язаннями за рахунок коштів, залучених від випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та облігацій

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов:

 1. 4.1. Створення сприятливих умов для підвищення адаптивності економіки до зовнішніх шоків
 2. Завдання 4.1.2.1.: Створення сприятливих умов для започаткування бізнесу
 3. Завдання 4.1.6.2.: Створення умов для стимулювання накопичення та капіталізації національних заощаджень
 4. Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом
 5. Завдання 4.1.4.1.: Створення сприятливих умов для діяльності інститутів громадянського суспільства
 6. Створення умов для розвитку фізичної культури, олімпійських, неолімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, розширення участі національних збірних команд України у змаганнях міжнародного рівня
 7. Відсутність матеріальних умов соціалізму в Росії і проблеми його будівництва
 8. 4.2.6. Створення ринку доступного житла
 9. Стаття 7. Заборона обмеження прав і свобод громадян у зв'язку з їх належністю або неналежністю до об'єднань громадян
 10. Економічна безпека за умов відкритої економіки
 11. 2.5.2. Класифікація умов Інкотермс
 12. 2.5.1. Поняття Інкотермс (базисних умов контрактів)
 13. 3.3 Проблема «утечки умов»
 14. Стаття 31. Тимчасова заборона (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян
 15. 1.1. Конкурентні переваги в інформаційній економіці за умов глобалізації
 16. Основной причиной «утечки умов» является:
 17. 5.1.5. Покращення умов розвитку та якості трудових ресурсів