<<
>>

Терміни та поняття

Митне очищення — фінансові витрати та організаційно-адміністративні процедури, які здійснюються продавцем або покупцем і пов’язані з проходженням товару через митницю країни експорту або імпорту.
М.о. — це передусім оплата мита і всіх інших зборів, а також виконання й оплата всіх адміністративних дій, пов’язаних із проходженням товару через митницю та інформацією про це влади. Природною (хоча і не виключною) є ситуація, коли М.о. є обов’язком тієї сторони, яка постійно проживає (перебуває) на території країни, в якій відбувається таке очищення. Тобто експортер звичайно проводить митне очищення для експорту, а імпортер — для імпорту. Можливим є проведення такого очищення кимось іншим, хто має відповідний статус резидента та діє в інтересах певного контрагента.

Перевізник — будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення бере на себе зобов’язання забезпечити самому або організувати перевезення товару залізницею, автомобільним, повітряним, морським і внутрішньоконтинентальним водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту.

Фрахт (freight) — 1) перевезення вантажу та пасажирів на судні згідно з умовами поставки (таке судно називається зафрахтованим). Термін Ф. застосовується і стосовно повітряних перевезень; 2) плата за перевезення вантажу та пасажирів на судні (літаку); оплата здійснюється за рейс або за обумовлений термін; 3) вантаж, який є об’єктом перевезень.

Арбітраж міжнародний — 1) один із способів розв’язання майнових спорів між різнонаціональними контрагентами за допомогою арбітра — третейського судді, якого сторони конфлікту обирають за взаємною згодою. Звернення до А.м. (зокрема, запис у контракті на можливість такого звернення) є добровільним, але рекомендованим національними та міжнародними інститутами, які регулюють міжнародну торгівлю. Контрагенти вільні й у виборі арбітражної інстанції, але її рішення є для них обов’язковим; 2) третейський суд, який розглядає та розв’язує майнові спори (суперечки).

Форс-мажор (або обставини нездоланної сили) — це така ситуація, за якої виконання договірних зобов’язань хоча б одним з контрагентів є неможливим у повному обсязі або частково. Такими обставинами можуть бути стихійні лиха, пожежі, техногенні катастрофи, воєнні дії та ін.

<< | >>
Источник: Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Еще по теме Терміни та поняття:

 1. Терміни та поняття
 2. Терміни та поняття
 3. Терміни та поняття
 4. Терміни та поняття
 5. Терміни та поняття
 6. Терміни та поняття
 7. Терміни та поняття
 8. Терміни та поняття
 9. Терміни та поняття
 10. Терміни та поняття
 11. Терміни та поняття
 12. Терміни та поняття