<<
>>

Упровадження системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів.

Основні заходи:

перехід до інтегрованого управління водними ресурсами на основі басейнового принципу управління;

розширення площі природно-заповідного фонду створення репрезентативної мережі його територій та об'єктів, насамперед природних заповідників, біосферних заповідників, національних парків, які мають охоплювати не менше 15 % території України;

створення розгалуженої екомережі, яка б охоплювала не менше 50 % території України, що сприяло б стабілізації екологічної обстановки, підтриманню екологічної рівноваги на території України, збереженню цінних ландшафтів та інших природних комплексів, попередженню втрати частини гено-, демо-, цено- та екофонду, розширенню ареалів популяцій рослин і тварин, підвищенню ймовірності виживання їх нечисленних популяцій, комплексів та угруповань

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Упровадження системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів.:

 1. Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів
 2. 7.2.1. Аналіз природно-екологічних ресурсів регіону
 3. 7.2.3. Охорона і використання природних ресурсів
 4. Упровадження дієвої системи інформування населення з питань охорони та збереження навколишнього природного середовища, екологічної політики.
 5. 7.2. Управління природно-екологічним потенціалом
 6. УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОЛОГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
 7. Принцип “нульового рівня” споживання природних ресурсів
 8. Затратно-результатна концепція економічної оцінки природних ресурсів
 9. 5.3.3. Посилення ролі науки та інновацій у збереженні довкілля та ефективному використанні природних ресурсів
 10. Земельний фонд України та його структура. Регіональні проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів
 11. Створення системи ефективного захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф
 12. Екологічне законодавство України та механізм його чинності
 13. Особенности природных условий РФ. Интегральная оценка сочетания природных условий по О.Р.Назаревскому
 14. Екологічний моніторинг, його види і рівні
 15. Підвищення ефективності національної екологічної політики та стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій.
 16. Лісові ресурси України, їх господарське значення та проблеми комплексного використання в регіонах
 17. 5.1.3. Види ресурсів