<<
>>

Відновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для промисловості

Основні заходи:

удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів в навчальних закладах та на підприємствах;

розроблення та запровадження механізмів працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів на виробництві;

вдосконалення нормативно-правової бази забезпечення притоку кадрів у промисловість, їх закріплення та професійне зростання;

формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою та робітничих кадрів відповідно до потреб розвитку галузей промисловості;

запровадження галузевих і кваліфікаційних вимог та нормативів до регулювання заробітної плати

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Відновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для промисловості:

 1. Створення сучасної системи безперервної освіти, підготовки і перепідготовки професійних кадрів
 2. 31. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
 3. 52. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
 4. 4.2.2. Сучасна і якісна освіта та підготовка кадрів
 5. Якісна професійно-технічна підготовка кадрів за робітничими професіями.
 6. 5.3. Кардинальне підвищення інноваційної складової розвитку та модернізація промисловості
 7. Завдання 4.1.1.3.: Відновлення довіри до банківської системи
 8. 4.1. Створення сприятливих умов для підвищення адаптивності економіки до зовнішніх шоків
 9. Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.
 10. Підвищення ефективності функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування
 11. Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.
 12. 4.4.2. Відновлення та модернізація муніципальної інфраструктури
 13. 5.4. Секторальні перетворення в промисловості
 14. Відновлення якісної професійно-технічної освіти
 15. 13. ІНСПЕКТОР З КАДРІВ