<<
>>

Відновлення якісної професійно-технічної освіти

Основні заходи:

підготовка фахівців та кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до вимог сучасного виробництва із залученням та відповідно до потреб роботодавців;

започаткування розроблення мінімальних нормативів забезпечення навчальних майстерень, дільниць, лабораторій, полігонів та господарств державних професійно-технічних навчальних закладів новим обладнанням, устаткуванням, сільськогосподарською та іншою сучасною технікою;

реформування мережі професійно-технічних навчальних закладів відповідно до перспективних потреб економіки з урахуванням демографічної ситуації та потреб ринку; запровадження нових форм і методів залучення роботодавців до участі в оновленні наявної матеріально-технічної бази та розвитку професійно-технічної освіти, у працевлаштуванні випускників професійно-технічних навчальних закладів; створення центрів професійного навчання;

створення мережі експериментальних педагогічних майданчиків на базі професійно-технічних навчальних закладів за відповідними галузевими напрямами для розроблення і впровадження державних стандартів робітничих професій;

розширення мережі професійно-технічних навчальних закладів при установах виконання покарань з метою надання всім засудженим професійно-технічної освіти на рівні вимог державних стандартів з конкретних професій

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Відновлення якісної професійно-технічної освіти:

 1. Впровадження якісної вищої освіти та активізація наукової діяльності у вузах.
 2. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах
 3. Створення сучасної системи безперервної освіти, підготовки і перепідготовки професійних кадрів
 4. Підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення інноваційного характеру базової освіти
 5. Якісна професійно-технічна підготовка кадрів за робітничими професіями.
 6. 22. ІНЖЕНЕР З НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 7. 16. КОПІЮВАЛЬНИК ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 8. 4.2.2. Сучасна і якісна освіта та підготовка кадрів
 9. 47. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 10. 5.1.2. Підвищення якості освіти
 11. 23. ЗАВІДУВАЧ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
 12. Відновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для промисловості
 13. 4.4.2. Відновлення та модернізація муніципальної інфраструктури
 14. Завдання 4.1.1.3.: Відновлення довіри до банківської системи
 15. Регіональна політика держави в умовах посткризового відновлення
 16. 42. МЕТОДИСТ З ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
 17. Завдання 4.1.8.3: Підвищення професійного рівня державних службовців та розвиток вищого корпусу державної служби
 18. Диверсифікація джерел фінансування освіти
 19. Запровадження сучасних стандартів освітніх програм та широкого доступу до освіти
 20. Підвищення рівня охоплення дітей освітою в дошкільних навчальних закладах.