<<
>>

ВИСНОВКИ

У дипломній роботі було визначено теоретико-організаційні основи офшорних зон, особливості функціонування офшорних юрисдикцій в сучасних умовах та основні напрямки протидії негативним наслідкам діяльності офшорних юрисдикцій, а саме:

1) Визначено економічну суть офшорних юрисдикцій та сформована їх класифікація.

Класифікація проводилась за такими ознаками як правовий статус; законодавство території, що ділить їх на сто відсоткові офшори, країни з пільговим оподаткуванням, адміністративно-територіфльні утворення з низьким рівнем оподаткування; рівень надійності; респектабельності. Перелік офшорних зон, що визнає Україна, приведений у “Переліку офшорних зон”, затвердженому розпорядженням Кабінету Мiнiстрiв України від 14 березня 2001 р. N 79-р. зі змінами та доповненнями від 1 квітня 2005р № 82 та від 1 лютого 2006 р. № 44.

2) Визначено передумови виникнення офшорних зон та їх еволюцію, що мала місце з Стародавнього Світу. Підкреслено вплив глобалізації на процес популяризації офшорних юрисдикцій.

3) У третьому пункті першого розділу дослідженно правові умови функціонування деяких з сучасних офшорних зон наведено спільні риси правових умов для всіх офшорних зон. Наведено перелік та суть діяльності основних організаційно-правових форм підприємств, що організовуються на території офшорних зон. Розписано суть, значення, та поширення двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування а також двосторонніх угод про захист і заохочення інвестицій.

4) У першому розділі другого пункту наведено градацію офшорних зон за спеціалізацією, проаналізовано місце офшорних зон у світових фінансових потоках. Пороаналізовано вплив офшорних зон на світову економіку, як позитивний, так і негативний. Наведено перелік причин законного використання офшорних зон.

5) Використовують офшори для реєстрації офшорних банків, які поділяються на три типи за колом операцій, що можуть бути виконані; фінансових та інвестиційних компаній і фондів (факторингові компанії, хедж-фонди); страхових та перестрахових компанії; офшорних трастів; офшорних холдингів; офшорних трейдерів; для судновласників; офшорних авіакомпаній; офшорних казино; ротаційних компаій; кримінального використання.

Наведено причини, умови та можливості здійснення зазначеної діяльності.

6) Визначено механізм відмивання «брудних» коштів через офшорні юрисдикції, його мету, схеми та основні ознаки та критерії, що можуть свідчити про відмивання коштів через офшорні території. Також висвітлено основні моменти боротьби із зазнаеним явищем.

7) У четвертому пункті другого розділу описано використання офшорних зон українськими бізнесменами у ретроспективі та його об’єми за останні роки. Визначено найпопулярніші для України офшорні території. Досліджено практику другого громадянства як спосіб уникнення оподаткування, збереження приватних статків тощо. Розписані основні схеми використання офшорних зон.

8) Досліджено приклади активізації національних політик держав стосовно протидії офшорним зонам на прикладі такиз держав як США, Великобританія, країни ЄС, Білорусь, РФ, Україна.

9) Дослідженно напрямки та сучасний стан боротьби з офшорними зонами таких міжнародних організацій як ОЕСР, ЄС, ФФС, ФАТФ, ООН, групи «Егмонт», СБ.

10) Досліджено використання визначених раніше правових актів та схем протидії офшорним зонам на практиці, їх основні проблеми та чесноти.

У зв’язку з опцюванням вище викладеного матеріалу, сформую рекомендації для виправлення ситуації, що склалася:

- міжнародне втручання в національні законодавства деяких офшорних зон, що не виявляють ініціативи до міжнародної співпраці з метою деякого ускладнення їх фінансового законодавства та встановлення стабільної практики міжнародної співпраці. це допоможе знизити ризик кримінального використання зазначених територій;

- чітко організувати міжнародне законодавство та визначити ті його положення що мусять бути обов’язково виконані міжнародною спільнотою, в тому числі і офшорними зонами, під страхом штрафних санкцій з боку міжнародних організацій аж до ембарго на фінансові операції;

- створення спеціалізованого, висококваліфікованого міжна- родного органу по типу інтерполу, що матиме виняткове право на перегляд та дослідження усіх міжнародних фінансових потоків;

- посилення правової бази національних урядів;

Для України можна визначити такі рекомендації:

- запровадження акредитивної форми розрахунків;

- розробка цілісного механізму контролю за рухом інвестицій, кредитів, розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України;

- підписання договорів між урядам України та урядами офшорних зон про попередження подвійного оподаткування та повідомлення про реєстрацію українськими громадянами фірм;

- вдосконалення валютного контролю зі сторони банків;

- поглиблення взаємовідносин між органами валютного контролю;

- використання факторингу як методу вирішення проблеми неплатежів у зовнішньоекономічній діяльності та ін..

<< | >>
Источник: Дипломна робота. Офшорні зони та їх роль в економіці держави. 2011

Еще по теме ВИСНОВКИ:

 1. ВИСНОВКИ
 2. ВИСНОВКИ
 3. ВИСНОВКИ
 4. ВИСНОВКИ
 5. ВИСНОВКИ
 6. ВИСНОВКИ
 7. ВИСНОВКИ
 8. ВИСНОВКИ
 9. ВИСНОВКИ
 10. ВИСНОВКИ
 11. ВИСНОВКИ
 12. ВИСНОВКИ